Danske forskere vil minimere metanudledning fra husdyrgødning
Dansk projekt skal reducere udledningen af den kraftige drivhusgas metan fra husdyrgødning.

Nu sætter danske forskere spot på at reducere udledningen af den kraftige drivhusgas metan fra husdyrgødning - og det gælder i hele kæden lige dyr til lager.

Det sker i et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Seges, skriver DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, på deres hjemmeside.

Projekte har fået navnet ”INTEgreret Reduktion af METhan-emission fra husdyrgødning”, og er tildelt økonomisk støtte fra Landbrugsstyrelsen med 12.650.000 kr.

En tredjedel metan kommer fra husdyrgødning

Metan (CH4) er en kraftig klimagas med ca. 30 gange større drivhuseffekt end CO2. Metan dannes bl.a. ved drøvtyggernes fordøjelse af foderet, og der er i den forbindelse stort fokus på at reducere udledningen af metan, som kommer fra køernes bøvser. 

Der er imidlertid også en betydelig metanemission fra dyrenes gødning. Omkring en tredjedel af landbrugets samlede metanemissioner kommer således fra husdyrgødning. Det kan være fra både stalde og fra udendørs lagre.

Målet med det nye forskningsprojekt, er at "udvikle og dokumentere integrerede strategier til reduktion af metanemissioner fra husdyrgødning i hele kæden fra dyr til endt lagring."

Teknologi skal kunne anvendes i både nye og eksisterende stalde

Lektor Anders Feilberg, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, står i spidsen for det nye projekt.

"Der eksisterer en række forskellige teknologiske muligheder for at reducere metanemission fra husdyrgødning. I projektet vil vi dels optimere teknologierne, dels undersøge mulighederne for at integrere teknologierne i mere effektive strategier", siger Anders Feilberg.

De nye strategier skal kombinere teknologier i hele kæden fra udskillelse til endt lagring.

Der vil blive arbejdet med optimeret hyppig udslusning, nye staldindretninger og udslusningssystemer, efterbehandling af gyllekanaler for at hæmme vækst af metanproducerende mikroorganismer, optimeret strategi for produktion af biogas fra hyppigt udsluset gylle og en ny teknologi til kontrolleret oxidation af metan i gyllelagre.

"Vores mål er at kunne tilvejebringe nye omkostningseffektive klimavirkemidler, der er veldokumenterede og som kan fungere i praksis", siger Anders Feilberg.

Han peger også på, at teknologierne skal kunne anvendes i både eksisterende og nye stalde.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.