De første bud på årets regnskaber: 2021 bliver historisk godt for mælkeproduktion

En højere mælkepris sætter betydelige aftryk på resultatet for mælkeproducenterne i 2021.

2021 bliver et af de bedre år rent økonomisk for de danske mælkeproducenter. Det vurderer Velas på baggrund af de opnåede økonomiske resultater indtil nu samt prognoser året ud.

Tallene er opgjort på baggrund af 427 konventionelle og 65 økologiske mælkeproducenter.

Årets resultat ventes at stige fra 938.000 kroner i 2020 til 1,36 millioner kroner i 2021 for de konventionelle mælkeproducenter. For økologer forventes en forbedring på cirka 350.000 kroner fra 2020 til 2021, hvor driftsresultatet ventes at ende på knap 1,5 million kroner.

”Et normalår for en dansk mælkeproducent giver et driftsresultat på cirka én million kroner. Så set i den kontekst er der tale om et historisk godt resultat”, vurderer Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver hos Velas.

På Fagligt Forum for kvæg, som arrangeres af Velas, blev regnskabstallene lagt frem. Og Rasmus Riber Rasmussen lagde ikke skjul på, at det især er mælkeprisen, som løfter mælkeproducenternes indtjening i år.

Mælkeydelsen kun svagt stigende

Ser man på dækningsbidraget stiger det med næsten 599.000 kroner for konventionelle og 541.000 kroner for økologer. Det skyldes i høj grad en forbedret mælkepris og kun i mindre grad, at besætningerne er blevet større. Ydelsesfremgangen behersker sig til 79 kg EKM pr. ko fra 2020 til 2021.

”Det er vores oplevelse, at ydelsen ikke er steget ret meget, fordi mange har skullet indfase nonGM fodring og samtidig tage højde for stigende foderpriser”, vurderer Rasmus Riber Rasmussen.

Løn og energi stiger

Ser man på kapacitetsomkostningerne så stiger de med cirka 160.000 kroner for konventionelle og 186.000 kroner for økologer. Det er især energi, vedligehold og løn, der trækker kapacitetsomkostningerne op.

Her peger Rasmus Riber Rasmussen på, at flere har indfaset overenskomst, hvor grundlønnen er steget og der afsættes mere til pension. Det løfter lønomkostningerne og samtidig er der generelt en forventning om højere løn netop nu.

De stigende kapacitetsomkostninger beløber sig til to øre pr. kg EKM.

Finansieringsomkostningerne er uændrede fra 2020 til 2021. Den gennemsnitligt betalte rente ventes at lande på 2,2 procent.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.