Det er højsæson for smitte med Pink Eye hos kvæg – hvad betyder det for dig?

Det er højsæson for Pink Eye. Læs her, hvad du skal holde øje med.

Af: Camilla Bisgaard Nomanni, Junior kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg 

Med de stigende temperaturer ser vi lige nu et stort antal fluer, som foruden at skabe gene hos køer, ungdyr og kalve, medfører et stigende problem med smitsomme sygdomme som Pink Eye. 

Pink eye, også kaldet infektiøs bovin keratokonjunctivis, er den mest udbredte øjensygdom hos kvæg i Danmark. Den har tidligere været forårsaget primært af bakterien Moraxella Bovis, men man har igennem de seneste år set en større andel tilfælde af Pink Eye forårsaget af bakterien Moraxella Bovoculi. Pink Eye er en øjenlidelse som giver betændelse i hornhinde og øjenlåg hos både køer, ungdyr og kalve. Selvom sygdommen ikke er dødelig, har den store konsekvenser for smittede dyr, dels fordi den medfører stor smerte, nedsat trivelighed og fordi den kan gøre dyret blind på det angrebne øje.

Sygdommen har en hurtig smittespredning, og kan derfor også medfører store økonomiske konsekvenser til øget behandlingsudgifter, øget produktionstab i form af tilbageholdt mælk, nedsat foderoptagelse grundet smerte og irritation samt tilvækst hos kalve og ungdyr. 

Det skal du være opmærksom på 

Der er altså grund til at være ekstra opmærksom på hvordan øjnene ser ud på dyrene i din besætning, for at undgå et tab og et kompromis med velfærden.

Symptomerne på Pink Eye inddeles i 4 stadier: 

  1. Øget tåreflåd og lysfølsomhed som gør de søger skygge
  2. Betændelse i hornhinde, hvor øjet vil blive gråt med udgangspunkt fra midten af hornhinden
  3. Øjet kan se pink ud grundet hornhindesår og fremtrædende blodkar 
  4. Bristet hornhinde 

Fra at dyret smittes, til at Pink Eye optræder, vil der typisk gå op til to dage.

Klik her, hvis du vil læse mere om Pink Eye

Smitteveje 

Grunden til den øgede smitte med Pink Eye på nuværende tidspunkt, skyldes kvægfluen Musca autumnalis, der oftest optræder som mellemvært. Denne lever af øjenflåd og sekreter fra næsen hos kvæg, som betyder at smitte fra kreaturer med Pink Eye flyttes med fluerne. Inficerede fluer kan samtidig også afsætte smitten på vegetation, som betyder at infektion med Pink Eye også kan ske via inficeret halm/græs.

Er først et dyr smittet i besætningen, kan sygdommen samtidig flyttes indbyrdes mellem enkeldyr ved direkte kontakt, eller via forurenet inventar mv. 

Pink Eye kan også optræde i raske smittebærer, og irriteres disse dyrs øjne af bl.a. støv fra strømaskine, vind eller plantepollen er dette også med til at øge smitten til de resterende dyr i besætningen. 

Så hvad skal du gøre ved smitten? 

Ses der symptomer på Pink Eye, bør man kontakte sin dyrlæge, dels for at indlede en behandling med antibiotika hurtigst muligt, men også for at få sparring til hvordan man undgår yderligere smittespredning i besætningen.

Der findes vacciner mod Pink Eye, men disse giver ikke altid en optimal beskyttelse. Dette fordi der optræder flere forskellige stammer af bakterien Moraxella Bovis, samtidig med at der endnu ikke er en vaccine mod bakterien Moraxella Bovoculi som også giver Pink Eye hos kvæg.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.