Det let fordøjelige grovfoder er brugt – brug for billigt økokorn til foder

Hvad der er skidt for planteavleren kan komme mælkeproducenten til gode – billigt økokorn.


Af Erik Andersen, kvægchef i Økologirådgivning Danmark

Der bliver god brug for det ”billige,” økologisk korn til de økologiske malkekøer i den kommende vinterfodring. Det viser de foreløbige analyseresultater af økologisk grovfoder udtaget hos Økologirådgivning Danmark.

Det er naturligvis en kedelig situation med rigelig økologisk korn på markedet, set fra planteavlens side, det presser prisen, men husdyrproducenterne, der skal indkøbe korn, får en lille håndsrækning til en billigere fodring.

Det er såmænd ikke fordi grovfoderkvaliteterne er dårligere i år sammenlignet med 2018. Forskellen ligger i, at mange har brugt en del af deres 1. slæt 2019 allerede her ved start af vinterfodring. Siloerne var jo mange steder tæt på at være tomme ved udbinding pga. sidste sommers ekstreme tørke. Det betød 1. slæt 2019 skulle i gang mange steder ret hurtig efter ensilering som supplement til afgræsningen igennem sommeren.

Med en udsigt til, at der skal bruges lidt mere helsæd i vinter, og der for de fleste nok ikke bliver den samme mængde majs, for dem der har det, som i 2018, vil det grovfoder, der skal anvendes i vinter være til den tung fordøjelige side. Med en gennemsnitlig ydelse på de økologiske køer omkring de 10.000 kg EKM vil der derfor skulle bruges lidt ekstra tilskudsfoder for at efterkomme køernes krav til energi, for og kunne holde mælkeydelsen.

Det billigere korn og kornblandinger er derfor kærkomne i den sammenhæng. Det betyder, at det økonomisk optimale foderniveau i foderplanen kan komme op på et lidt højere niveau med et fornuftigt afkast.

Korn er jo stivelse, og det skal der tages højde for. Køerne kan klare meget stivelse i foderplanen. Vi kommer til at se niveauer på 230-250 gram stivelse pr. kg tørstof i økologiske foderplaner en del steder. Det, som er vigtigt i de planer, er blandenøjagtighed, og at køerne ikke kan sortere på foderbordet. Der står rigtig mange kornvalser rundt omkring, som har for dårlig en valsning. De er slidte, og skrues de tæt sammen, bliver kapaciteten alt for lille.

Resultatet af valsningen kan blive rigtig dårlig, hvis flere kornarter er blandet sammen. Her er den sikre løsning malet, slaglemølle eller haybustet korn som er totalt formalet og rigtig nemt at blande op i fuldfoder.

For dem, som ikke har fået en analyse lavet af deres kløvergræsensilage, er det ved at være op over. Det er for lemfældigt at fodre i blinde, det kan koste rigtig meget mælk. Hvem kan vurdere fordøjeligheden ved at kigge på ensilagen???


 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.