DLG: Stabile sojapriser de kommende måneder
På længere sigt er der mulighed for prisfald, hvis forventninger til den sydamerikanske produktion bliver til virkelighed, vurderer DLG.

KORN


USDA-rapport for udbud og efterspørgsel
Som forventet en forholdsvis begivenhedsløs rapport fra USDA i går. Verdens hvedeproduktion opjusteres 2,3 mio. tons. Det er primært Canada, der opjusteres med 1,8 mio. tons. Hvedehøsten i EU holdes uforandret, men eksporten opjusteres med 1,0 mio. tons. Overgangsbeholdningerne for hvede blev opjusteret med 2,0 mio. tons, heraf 1,0 mio. tons i EU, som primært ser ud til at blive Frankrig, som dermed nærmest fordobler deres overgangsbeholdning i forhold til sidste år.

Verdens majsproduktion opjusteres med 1,3 mio. tons, som alene kommer fra en opjustering med 1,5 mio. tons i Kina, mens Kinas import rettes 0,5 mio. tons ned. Verdens overgangsbeholdning opjusteres med 0,7 mio. tons, primært i Kina (op 1,0 mio. tons) samt i USA (op 0,7 mio. tons). Ellers blot mindre og spredte nedjusteringer.

På globalt plan vurderes lagrene på hvede, majs og sojabønner en anelse højere end markedet havde forventet, og det er, hvad markedet reagerer på. Matif og Chicago reagerer ved at notere hvede og majs en smule lavere.

Rusland/Ukraine
Kursen på rubler satte i går ny ”all-times-low”, mens renten på russiske statsobligationer steg til 13%. IMF advarede i går om, at Ukraine indenfor nogle uger mangler 15 mia. USD for at undgå økonomisk kollaps.

Ro på markedet frem til begyndelsen af januar
Markederne er stille og roligt på vej ind i den traditionelle julefred, og markedsdeltagerne har fået gjort det, de vil, inden nytår. Overskriften er fortsat en god forsyningssituation for korn både nationalt, regionalt og globalt. Det skal blive spændende at se, om landbruget på begge sider af Atlanten indfrier manges forventninger om et januar-udsalg startende kort efter nytår.

SOJA


USA
USDA opjusterede i går som forventet USA’s eksport med 40 mio. bushels, hvilket betyder, at slutbeholdningen for 2014/15 blev nedjusteret fra 450 mio. bushels til 410 mio. bushels. Det er en rapport uden overraskelser i forhold til markedets forventninger.

Markedet i USA er fortsat præget af et fast marked på fysiske varer, hvilket betyder, at der fortsat bliver betalt høje priser for varer til hurtig levering. Det er specielt i den vestlige del af USA, der fortsat er mangel på varer.

Rekord høje ”crush margins” betyder, at industrien kører tæt på 100% af kapaciteten. Det betyder også, at industrien i de kommende måneder vil gøre meget for at være konkurrencedygtige i forhold til de sydamerikanske varer. Det vil/kan give sig udslag i, at der kommer salg ud af USA, som på papiret ikke kalkulerer i forhold til de sydamerikanske varer, som bør være billigst.    

Ligeledes har vi de seneste måneder vist, at Kina har været tilbageholdende med at købe sojabønner. Det betyder, at vi kan forvente at se større kinesisk købsinteresse de kommende måneder.
Eksporten af sojabønner ud af USA er fortsat meget høj og giver underliggende støtte for markedet.

Sydamerika
I Brasilien er de næsten færdige med at så, og vejrforholdene er fortsat fordelagtige. CONAB opjusterede i går deres estimat for produktionen af sojabønner til 95,8 mio. tons, hvilket var en opjustering med 5-6 mio. tons. Landmændene er tilbageholdende med at sælge sojabønner på ny høst i forventning om højere priser.

Kineserne er i markedet og tjekker priser for ny høst, men endnu uden den store aktivitet.

I Argentina er såningen ligeledes godt i gang med ca. 60-65% afsluttet. Vejrforholdene er ligeledes favorable. Landmændene er fortsat meget tilbageholdende med at sælge sojabønner som følge af den høje inflation. Regeringen forsøger med forskellige tiltag at tvinge landbruget til at sælge sojabønner. Det har dog endnu ikke givet den ønskede effekt. Oliemøllerne kører med meget små beholdninger og er tvunget til at købe sojabønner til meget høje priser, hvilket medfører meget dårlige ”crush margins”. Det betyder også, at den argentinske industri er tilbageholdende med at sælge varer for såvel gammel som ny høst.

Forventninger
Vi forventer stabile priser de kommende måneder som følge af, at specielt argentinske landmænd holder på sojabønner, og dermed kan det betyde, at USA vil være konkurrencedygtig i en længere periode end forventet. På længere sigt er der mulighed for en svagere tendens, hvis forventninger til den sydamerikanske produktion bliver til virkelighed. Anbefaler afdækning af vinterterminer og delafdækning af sommer- og vinter-2015-terminer.

RAPS

Råolien forsætter med at tabe terræn (er faldet 15% inden for de sidste to uger) med nul effekt på rapsfrøene.

I sidste uge så vi en stigning i forskellen mellem australske rapsfrø og EU-rapsfrø, hvilket nu gør det attraktivt at importere canola til Europa i forhold til Kina.

Ifølge canadiske statistikker er rapshøst-14-produktionen steget markant (med næsten 1,5 mio. tons) op til 15,6 mio. tons.

USDA skønnede lagrene for alle oliefrø lidt lavere i går, hvilket er støttende for markedet, men antageligt er absorberet i stigningerne i denne og sidste uge.

Mindre areal – større produktion
Danmarks Statistik oplyser, at arealet med raps er faldet lidt i 2014 og udgør nu 10% af de samlede arealer mod 11% i 2013. Da udbyttet imidlertid er øget, er produktionen af raps steget med 3% til 712.000 tons. 

Høst-15 arealet med vinterraps forventes uændret på 165.000 ha.

Hvis råolie kommer tilbage til 75 USD pr. tønde, hvis efterspørgslen forbedres på pga. lave råvarepriser, hvis risikoen for El Niño stiger, og vi får en kold vinter, er der en rimelig chance for at rapsfrø/oliefrø vil forbedre prisniveauet betydeligt.

Vores mening om markedsprisens udvikling er fortsat neutral på kort sigt, men prisstøttende på længere sigt.

DLF-skribenter: 
Senior Trader Jesper Westmark Andersen
Senior Trader Natalya Vdovenko
Prokurist Rolf Pedersen

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.