Driftsleder for 240 årskøer: Jeg driver det, som var det mit eget
Jens Johannsen er driftsleder ved Løgumkloster. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i fagmagasinet Kvæg,maj 2018.

Han lægger en stor del af sine vågne timer i jobbet og siger vores, hvor han kunne sige Uwes.

Jobbet som driftsleder hos økologisk mælkeproducent Uwe Matzen ved Løgumkloster er krøbet helt ind under huden på 25-årige Jens Johannsen.

»Jeg driver kvæg-delen, som var det mit eget - bare uden den økonomiske risiko«, siger han med et smil.

Jens fik kendskab til bedriften, da han var i praktik som rådgiver hos den nærliggende landboforening. Han faldt i snak med Uwe Matzen, som tilbød ham en nyoprettet stilling som driftsleder.

»Uwe har mange jern i ilden, og med cirka 500 hektar og 240 årskøer og seks ansatte kunne han ikke være alle steder på én gang«, fortæller Jens, som tog over i stalden, så Uwe siden har kunnet hellige sig markbruget.

Den konstellation har sat sine tydelige spor.

»Uwe var god til at avle grovfoder tidligere, men han har fået tid til at være endnu skarpere, og det har gjort grovfoderet til første klasses foder.

I stalden har vi fået ensrettet vaner og iværksat nye tiltag, som blandt andet har givet en ydelsesstigning på 100 kg EKM pr. ko hver måned i nu 20 måneder i træk«, fortæller Jens Johannsen.

Vil mærke køerne

I de første seks måneder efter Jens’ tiltrædelse i efteråret 2016 brugte han meget tid på ledelse, lean og ensretning af rutiner.

Blandt andet er malkerutinerne ensrettet nu, så køerne altid møder de samme procedurer uanset malker.

Ensretningen har medvirket til ydelsesstigningen, ligesom antallet af yverbetændelser er faldet markant, og celletallet er reduceret fra 200.000 til 152.000 ved at skifte pattespray til pattedyb.

Jens har taget alle modulerne i landmandsuddannelsen og afsluttede med uddannelsen til jordbrugsteknolog med speciale i kvæg.

»Jeg brugte en del af ledelsesredskaberne i begyndelsen, men savnede den daglige omgang med køerne.

Efter seks måneder gik jeg derfor ind i arbejdsplanen for malkning, så jeg nu malker fast hver morgen. Det betyder godt nok, at jeg starter klokken 3.30, men jeg har fået en langt bedre føling med besætningen. Jeg er leder, men også ko-nørd«, siger han og griner.

Ja til investeringer

Siden resultaterne i form af stigende ydelse og faldende udgifter til dyrlæge begyndte at vise sig, har Uwe Matzen ikke holdt sig tilbage, når Jens har ønsket nye investeringer.

»Jeg forstår til fulde, at vi skal kunne bevise, at investeringerne giver merværdi. Nu får jeg sjældent nej, når jeg beder om noget, og det er med til at give øget motivation«, siger han.

Flere kalvehytter og en fuldhydraulisk klovbeskæringsboks er blandt nyanskaffelserne, ligesom Jens også selv disponerer fl ere indkøb til stalden. Han har været på klovbeskæringskursus og overvejer at lære at inseminere.

Selvstændig eller rådgiver

Jens Johannsen er overbevist om, at køerne hos Uwe Matzen stadig har et uforløst potentiale. Selvom han på et tidspunkt godt kunne tænke sig at prøve kræfter med rådgivning eller måske at blive selvstændig, lokker det ikke lige nu.

»Vi har et fedt fællesskab her på gården, og jeg har fået en unik sparringspartner i Uwe. Han lytter og giver gerne gode råd. Vi har meget vi skal nå endnu«, mener Jens Johannsen.

Ydelsen og sundheden er forbedret væsentlig. siden Jens startede.

Tre udfordringer for Jens Johansen

1. Ømme klove og struktur hos kalvene

Vi har en vedvarende udfordring med digital dermatitis hos køerne. Det hjælper afgjort at lukke køerne på græs, og vi ser færre ny-smittede og halte køer i afgræsningsperioden.

Vi vasker klovene hver uge i malkestalden og klovbeskærer fast hver torsdag. Her tager vi de akutte tilfælde og køer, som skal goldes. Det er blevet en god rutine.

Vi så ret hurtigt en effekt af at klovbeskære fast én dag om ugen, og derfor var Uwe hurtig til at sørge for at indkøbe en fuldhydraulisk boks. Det er nødvendigt med en professionel boks, hvis man skal beskære mange køer fast hver uge.

Vi har besøg af klovbeskæreren tre til fi re gange om året, hvor han beskærer 30 til 40 køer. Her lærer jeg en del, og vi evaluerer også de køer, som jeg  selv har beskåret.

2. Pasning af kalve

Kalvene er efterhånden det sidste område, som vi ikke for alvor har taget hånd om i forhold til at lægge rutiner fast.

Vi har dygtige folk til at passe kalve, men vi mener alle, at det kan blive endnu bedre, hvis vi lægger procedurer fast.

De sidste 12 måneder har vi mistet 9,1 procent af kalvene på 1-180 dage og haft 5,8 procent dødfødte. Det er ikke alarmerende, men der er behov for at stramme op.

3. Køer på græs under byggeri

Vi er i gang med at bygge en velfærdsstald, og på grund af byggeriet er vi nødt til at gentænke, hvordan vi lukker køerne på græs.

Vi har køerne delt i to hold, og det skal de fortsætte med, selvom de skal ud, men vi bliver nødt til at anlægge midlertidige ruter til markerne, så logistikken ikke lider for meget under byggeprocessen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.