Drivning af kvæg årsag til hver anden ulykke
To ud af tre arbejdsulykker på kvægbrug sker under drivning af kvæg, behandling af syge dyr og malkning.

13 var sygemeldte mere end en måned, og to var sygemeldt i mere end seks måneder eller blev permanent uarbejdsdygtige.

Det står at læse i en analyse af 27 kvægbrugsulykker, som arbejdsmiljømedarbejderne hos Seges har lavet gennem aktindsigt i samtlige anmeldte arbejdsulykker i perioden 1. maj til 15. september 2018.

Hver anden anmeldte arbejdsulykke førte altså til ganske alvorlige skader med minimum en måneds fravær, heriblandt en amputation, knusning eller afrivning af en legemsdel, en hjernerystelse, syv lukkede knoglebrud og ledskred, forstuvninger eller forstrækninger.

»Formålet med analysen var at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind i de situationer, som fører til arbejdsulykker. Omfanget af analysen er begrænset, men dækker en vilkårlig periode, der ikke er præget af sæsonudsving eller andre skævvridninger.

Analysen repræsenterer et udvalg af ulykker, der er reelt forekommende, men ikke repræsentative for samtlige ulykker, der kan opstå ved håndteringen af dyr«, forklarer arbejdsmiljøkonsulent Marianne Norup.

Kvier og kalve

Den hyppigste arbejdsulykke er klemning mellem inventar og dyr eller klemning af inventar, som dyret skubber til. Næsthyppigst er pludselige bevægelser fra dyret, som får den skadelidte til at snuble, falde eller glide. Derefter kommer spark. Tilsammen dækker disse tre typer af uheld otte ud af ni arbejdsulykker.

12 af de 27 arbejdsulykker skete under drivning, fem under behandling af syge dyr og fire under malkning. Tilsammen står disse tre arbejdsopgaver for syv ud af ni arbejdsulykker.

Ulykke på kvæggård: ”Jeg måtte ringe 112” Mandag 12. november 2018 · 10:07

Ikke i alle 27 kvæg-arbejdsulykker er det involverede dyrs køn og alder oplyst, men hvor det er, er køer årsag til 14 arbejdsulykker.

»En smule overraskende er det, at både kvier og kalve er involveret i hver femte af de 27 arbejdsulykker«, påpeger Marianne Norup.

Ulykkesanalysen bekræfter desværre også en gammelkendt sandhed: En ko med kalv ved siden kan være uforudsigelig at arbejde med, idet en af ulykkerne er sket under fødselshjælp til ammekøer på friland.

Vær opmærksom

»Det anbefales, at der til stadighed udvises den størst mulige opmærksomhed på dyrenes adfærd, når der arbejdes med eller omkring dyrene. Det er helt overvejende pludselig, uventet adfærd, der fører til, at en person bliver enten klemt, væltet eller på anden måde skadet. Denne opmærksomhed skal også gælde de mindre dyr som kvier og kalve«, opfordrer arbejdsmiljøkonsulent Marianne Norup.

Desuden anbefales et fortsat fokus på, at staldindretningen skal gøre det muligt at arbejde på afstand af dyrene.

Indretningen skal også tilbyde flugtveje i drivgange og områder, hvor man arbejder tæt op ad dyrene og skal generelt understøtte stressreducerende drivningsmetoder.

Faktaboks

Andre faktorer:

  • Datagrundlaget for analysen viser det ikke, men andre faktorer kan være medvirkende til ulykker: støj, uro, pludselige hændelser, gulvets beskaffenhed, pladsforhold, at man er alene om opgaven.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.