Efter PFAS-fund: Naturstyrelsen sætter midlertidigt stop for græssende kvæg på 3.000 hektar

Naturstyrelsen sætter nu afgræsningen på ca. 3.000 hektar statslige naturområder i bero efter fund af PFAS i kvæg og græs. Det sker af hensyn til fødevaresikkerheden. Vi tager ingen chancer, siger miljøminister Magnus Heunicke. L&F forventer, at myndigheder finder en løsning.

Der vil i år ikke blive sat kvæg ud på ca. 3.000 hektar statslige naturområder, hvor der er risiko for forurening med PFAS. Der er tale om 43 naturarealer, som Naturstyrelsen har forpagtet til private landbrugere, hvis kvæg græsser på arealer til fordel for natur og biodiversitet.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

Her sætter Naturstyrelsen nu græsningen i bero, og det betyder, at forpagtningsaftalerne med de private landbrugere bliver annulleret. Det sker, fordi Fødevarestyrelsen har præciseret, at man som udlejer af arealer til græsning har et ansvar som foderproducent og at de pågældende arealer derfor ikke længere kan bortforpagtes til afgræsning af dyr, der kan bruges til at producere fødevarer.

- Vi tager ingen chancer, når det kommer til mulig PFAS-forurening af vores fødevarer. Derfor stopper vi nu midlertidigt for, at der bliver sat græssende kvæg ud i en række statslige naturområder, hvor der er tegn på PFAS-forurening. Det gør vi, indtil vi ved mere om, hvor stor en del af de konkrete arealer, der reelt er forurenede, siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Naturstyrelsen, der ligger under Miljøministeriet, undersøger nu sammen med relevante myndigheder, hvad der skal ske med arealerne.

- Jeg ved, at det stiller de private landmænd i en svær situation, at vi nu er nødt til at sætte græsningen i bero en række steder. Dyrene har også været med til at løse en vigtig opgave med at pleje noget af vores mest værdifulde natur. Derfor gør vi nu alt, hvad vi kan, for at finde ud af, hvad vi gør med disse arealer, siger Magnus Heunicke.

Skal findes løsning

Hos Landbrug & Fødevarer lyder det fra viceformand, Thor Gunnar Kofoed, at organisationen forventer, at myndighederne finder en løsning til de berørte landmænd, der nu ikke har noget sted at lade deres dyr afgræsse.  Enten tilbud om erstatningsarealer eller anden form for kompensation.

- Vi vil nu sende et brev til de relevante ministre om sagen med henblik på at finde en fornuftig løsning på denne alvorlige situation, hvor vi også vil påpege udfordringerne med de plejegræsaftaler, som mange af de berørte landmænd også er bundet af. Der er behov for en tæt myndighedskoordinering og at der træffes en hurtig politisk beslutning om en akut og konkret indsats for at hjælpe de landmænd der uforvarne er kommet i vanskeligheder, siger Thor Gunnar Kofoed.

Taget blodprøver

De statslige naturarealer, hvor der er risiko for PFAS-forurening, blev blandt andet identificeret ved en tidligere stikprøveundersøgelse af græs. Her blev der på 60 statslige naturområder fundet PFAS i mængder, der overskrider Fødevarestyrelsens såkaldte indikatorværdier for græs.

Det betyder, at der kan være problemer med, at græsset anvendes som foder, og at det bør undersøges yderligere. På yderligere fire af Naturstyrelsens arealer er der i forbindelse med anden prøvetagning også fundet for højt niveau af PFAS. 

Fødevarestyrelsen har efterfølgende taget blodprøver af dyr, der har græsset på de statslige naturområder. På baggrund af prøverne er en del af arealerne frikendt, men for de resterende 43 arealer sættes græsningen nu i bero af hensyn til fødevaresikkerheden.  

De berørte forpagtere er blevet orienteret i dag, lyder det fra Naturstyrelsen.

/ege
 

    
    
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.