Ekstra storbladet kløver kan give græsset mere protein

Ny hvidkløversort fra DLF er et gennembrud for proteinindhold i slætblandinger og kan ifølge forsøg give mere mælk i tanken. Udbyttet ligger på index 104.

Hvidkløver kan let blive lillebor i konkurrencen med græsser og rødkløver i slætmarkerne. En ny type hvidkløver med større blade er dog på vej.

- Det er den rigtige vej at gå at se på bladstørrelsen og forårsvæksten, hvis man skal have hvidkløver, der overlever længere og bidrager med protein, lyder det fra landskonsulent Torben Spanggaard Frandsen.

Hvidkløversorten Brianna fra DLF har ifølge produktkonsulent hos DLF, Tom Vestergaard, været i landsforsøg i flere år og viser højere proteinudbytte end målesorten. Den er ikke bare storbladet, men ekstra storbladet.

Landsforsøg

I Landsforsøgene, hvor Brianna er testet i udlæg sammen med rajgræs i tre år, har sorten ligget med index 104 i forhold til målesorten målt på proteinudbytte, og proteinet er af høj kvalitet. NEL20 ligger i Landsforsøgene typisk 015 højere end i målesorten. Dermed kan man øge selvforsyningen med protein på bedriften.

Proteinindholdet er som for andre sorter meget afhængigt af, hvornår man tager slæt. Jo længere der går, des lavere proteinindhold målt i gram protein per kilo tørstof. Derfor skal man – også af den grund – være omhyggelig med valg af slættidspunkt. I Landsforsøg var proteinindholdet ved høst 2. maj 210 gram protein per kilo tørstof, og ved høst 26. maj i samme mark var det faldet til 240 gram protein per kilo tørstof for en ForageMax 45 blanding.

Mere mælk

Ifølge DLF har forsøg fra Aarhus Universitet vist, at ved at forøge andelen af kløver i græsmarken med 15 procent vil det give 0,6 til 0,7 kilo mere mælk per ko om dagen.

En højere kløverandel vil også kunne reducere behovet for indkøbt kvælstofgødning.

Brianna er dog ikke den eneste storbladede hvidkløversort. Beaumont fra Barenbrug viser ifølge Torben Spanggaard Frandsen lidt de samme egenskaber.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.