Esben Lunde vil fjerne husdyrproducenters vådområde-frygt

Miljø- og fødevareministeriet garanterer overfor Limfjordsrådet, at vådområder og minivådområder ikke kan udvikle sig til ammoniakfølsom natur.

Frygten for, at et nyt vådområde kan udvikle sig til ammoniakfølsom natur med deraf følgende begrænsninger i forhold til bedriftsudvidelser hos én selv eller naboerne, får mange landmænd i bl.a. Limfjordsområdet til at tøve med at involvere sig i vådområdeprojekter.

Men nu har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i et brev til Limfjordsrådet garanteret, at vådområder og minivådområder ikke er og ikke kan blive ammoniakfølsomme.

Garantien vil blive præciseret af Miljøstyrelsen i vejledningen om miljøgodkendelse af husdyrbrug, og det vækker stor glæde i Agri Nord.

»Det er meget vigtigt med den slags garantier, når vi som forening skal ud og anbefale de her tiltag til vores medlemmer. Det er et rigtig stort skridt og en virkelig god ting i forhold til det arbejde, vi står overfor,« siger Carl Chr. Pedersen, formand for AgriNord.

Kan skabe tillid

Carl Chr. Pedersen håber, at garantien vil være et »håndtag« der kan skabe større tillid til vådområdeindsatsen, der bliver en vigtig del af de kommende års både kollektive og målrettede regulering i landbruget.

»Både når vi snakker vådområder og minivådområder med landmændene løber vi ind i en stor skepis. For i ethvert naturområde vil der jo opstå planter og dyr, som vi landmænd også gerne ser. Problemet er så bare, hvis det får indflydelse på vores husdyrgodkendelser,« siger Carl Chr. Pedersen.

»Nu har ministeren garanteret, at det ikke sker.«

Garanti i brev

Garantien fremgår af et brev fra Miljø- og Fødevareministeren til Limfjordsrådet.

»Jeg håber, at landbruget med denne skrivelse bedre kan se sig selv i vådområdeordningen,« siger Jens Lauritzen, formand for Limfjordsrådet, i en pressemeddelelse.

»Vi har i de seneste års vådområdeindsats oplevet, at frivillige vådområder med kompensation og jordfordeling kan være rigtig attraktive for mange landmænd. Specielt hvis projektområderne placeres på jord med ringe dyrkningsværdi eller, hvis lodsejere ønsker at forbedre naturforholdene på deres ejendom .«

Jens Lauritzen opfordrer alle landmænd, der kunne have en interesse i at høre mere om vådområder, til at tage kontakt til kommunen.

FAKTA:

I oplandet til Limfjorden samarbejder Limfjordsrådet med Landboforeninger om at finde de bedst mulige placeringer af vådområder, der skal bidrage til en god tilstand i Limfjorden.

Vådområder er et velegnet virkemiddel til at fjerne kvælstof og kommunerne i oplandet til Limfjorden vil som følge af vådområdeaftalen mellem Naturstyrelsen og KL her skulle finde i størrelsesorden 4.000 ha vådområder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.