Et must for kalve i sommervarmen - ekstra vand og høj hygiejne

Mælkefodrede kalve har et gennemsnitligt vandbehov på seks-syv liter vand pr. dag. Vandskåle eller drikkekopper bør rengøres dagligt og helst med en blød børste.

Af Jane Dietz Rasmussen, kvægbrugskonsulent, og Christina Thomsen, begge Syddansk Kvæg

Kalvene skal altid have adgang til rigeligt frisk og rent vand. Og det varme vejr giver anledning til at sætte ekstra fokus på vandforsyningen.

Kalvenes aktuelle vandbehov afhænger af deres aktivitetsniveau og kropsstørrelse, foderets tørstofindhold og kvalitet, luftens temperatur og fugtighed. Vand er afgørende for vommens udvikling grundet vandets nødvendighed for omsætningen af kalvestarter, hø eller fuldfoder.

I tabel 1 er vist det gennemsnitlige vandforbrug for kalve og ungdyr inddelt efter alder.

Tabel 1. Vandoptagelse for kalve og ungdyr (mod. E. Adams et al. 1995)

*Det højeste vandforbrug forekommer på baggrund af det laveste vandindhold i foderet.

Det ses, at vandbehovet stiger i takt med alderen. Ligeledes ses det, at mælkefodrede kalve har et gennemsnitligt vandbehov på seks-syv liter vand pr. dag. Det er til trods for høje mælkemængder, og at mælk indeholder 84 – 89 procent vand.

Mælken alene kan altså ikke opfylde kalvenes vandbehov, da mælken kommer ned i løben via bollerenden. Derfor skal kalven drikke vand ved siden af mælken, da vandet dermed kommer ned i vommen. Dette er afgørende for omsætning af kalvestarter, hø og fuldfoder i vommen, som starter udviklingen af vommen.

Derfor bør kalve have adgang til frisk vand døgnet rundt, hvilket kan sikres ved to daglige tildelinger af frisk vand. Her er det vigtigt at være opmærksom på luftens temperatur omkring kalvene, idet stigende temperaturer øger vandbehovet.

Blød børste til vandskåle

De høje sommertemperaturer giver ligeledes gode levevilkår for bakterierne, hvilket gør, at hygiejnen er ekstra vigtigt.

Vandskålene eller drikkekopperne bør rengøres dagligt og helst med en blød børste, idet en blød børste efterlader mindre biofilm og dermed dårligere grobund for bakterier. Dette giver både bedre sundhed og trivsel hos kalvene. Ligeledes stiger vandoptagelsen grundet højere vandkvalitet.

Det kan virke både trivielt og tidskrævende at vaske drikkeskåle hver eneste dag – særligt i en travl hverdag. Men det er alfa omega for kalvens trivsel og fremtidig mælkeproduktion.

Rengøring bør være daglig rutine

Kalven fødes næsten uden antistoffer, og derfor er kvaliteten og mængden af råmælk afgørende. Ligeledes er hygiejnen førsteprioritet omkring kalvens miljø. I særdeleshed vedrørende foderskåle og vandskåle.

Skålene skal rengøres grundigt hver dag, 365 dage om året uden undtagelse. Derfor er det vigtigt at få rengøringen af skålene implementeret i de daglige rutiner.

Det er mest optimalt at få gjort processen så ligetil som muligt og dermed mere rationel og effektiv. Det kan være en fordel med et kalvekøkken og eventuelt en industriopvaskemaskine som skålene kan rengøres i. Der er mange muligheder og derfor er der heller ingen undskyldninger. Det handler om prioritering.

Prioriter at få det sat rationelt op på din bedrift, så der sikres en høj hygiejne hos kalvene. Kalvene kvitterer med højere trivsel, højere tilvækst og højere mælkeydelse som fremtidig malkeko.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.