Eva Kjer: EU-kritik af landbrugspakke kan ramme kvægbrug
Landdistriktsprogrammet og den danske undtagelse for kvæg i farezonen, hvis EU-Kommissionen gør indsigelse mod de nye gødningsregler. Det oplyser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Selvom regeringen selv mener, at lempelserne af gødnings-normerne med de planlagte kompenserende foranstaltninger lever op til Danmarks EU-retlige forpligtelser, kan det ikke udelukkes, at EU-Kommissionen og EU-domstolen ser anderledes på det.

Det skriver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i et svar til Dansk Folkepartis fødevareordfører René Christensen.

Han ville vide, hvordan de lempede gødningsregler lever op til Danmarks forpligtelse overfor EU.

Svært at forudse

I svaret skriver Eva Kjer Hansen bl.a., at omlægningen af landbrugets regulering er så omfattende et »paradigmeskift«, at »der ikke med fuld sikkerhed kan gennemføres en juridisk vurdering, der entydigt afklarer, om EU-kommissionen og EU-domstolen vil vurdere, om omlægningen af reguleringen lever fuldt ud op til alle direktivforpligtelser.«

 

Undtagelse for kvæg i fare

HVIS det viser sig, at EU-Kommissionen er kritisk, er der især tre nærliggende risici for Danmark, der springer i øjnene, oplyser Eva Kjer Hansen:

At EU-kommissionen afviser at forlænge den danske undtagelse til at udbringe mere husdyrgødning fra kvægbedrifter.

Miljøordfører fra S fortsætter kritik af landbrugspakken Lørdag 6. februar 2016 · 00:00

At den ikke vil godkende et nyt landdistriktsprogram fra 2016.

Og at den tager retlige skrift mod Danmark.

»Denne risiko afdækkes over de kommende måneder i forbindelse med forhandlinger med EU-Kommissionen,« skriver Eva Kjer Hansen i svaret til René Christensen.

René C.: Ville ikke kun snakke

René Christensen, Dansk Folkeparti, er ikke overrasket eller bekymret over svaret.

»Jeg rejste spørgsmålet, fordi der i øjeblikket er rigtig mange, der stiller spørgsmålstegn ved den nye regulering. Derfor er jeg også glad for, at det fortsat er regeringens vurdering, at vi lever op til EU-direktiverne, for det er klart, det skal gøres på en ordentlig måde.«

»Vi har gjort det her på den bedst mulige måde, men det er klart, der ligger en vurdering og nogle risici i det. Intet havde været lettere end at gå med livrem og seler, og nøjedes med at snakke om en ny regulering de næste fem år. Problemet er, at det ville ikke have flyttet noget,« siger René Christensen.

Faktaboks

FAKTA

Den danske undtagelse fra Nitratdirektivet betyder, at kvægbrugere kan udbringe husdyrgødning på op til 230 kg kvælstof pr. hektar i stedet for de 170 kg, som er hovedreglen.

Den danske undtagelse har med justeringer været gældende siden 2002/2003.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.