Færdigfoder giver sunde og trivelige kalve
Kalveproducenter, som fodrer med kalveblanding, opnår de bedste produktionsresultater. Men også det laveste dækningsbidrag.

Ser man alene på de faglige parametre i form af nettotilvækst, dødelighed og slagtevægt, klarer kalve sig bedst, hvis de fodres med kalveblanding contra enten fuldfoder eller korn plus tilskudsfoder.

Det viser en gennemgang af 33 produktionskontroller, som DLBR Slagtekalve har lavet.

Af de 33 besætninger fodrer 11 med kalveblanding, og her opnås 10 til 20 gram højere nettotilvækst hver dag, 1 til 2 pct. point lavere dødelighed og 1 til 5 kg højere slagtevægt i forhold til fodring med enten korn plus tilskudsfoder eller udelukkende fuldfoder.

I forhold til slagteform opnås det bedste resultat på 4,51 ved fodring med korn og tilskudsfoder.

Pas på omkostningerne

Når økonomien udtrykt ved DB pr. kalv eller foderdag udregnes, vender billedet. Her giver lavere foderpriser på fuldfoder og korn plus tilskudsfoder de bedste dækningsbidrag ved disse to fodertyper.

Bedst klarer fuldfoder sig med et DB på 6,18 kr./foderdag, næstefter følger korn plus tilskudsfoder på 5,58 og ren kalveblanding giver 5,12.

DLBR Slagtekalve gør dog opmærksom på, at omkostningerne til opbevaring, håndtering og udfodring af fuldfoder, korn og tilskudsfoder kan overstige den gevinst, som eksempelvis ses ved fodring med fuldfoder.

Faktaboks

Opgørelsen:

  • Data fra 33 besætninger. 11 fodrer med kalveblanding, 13 med fuldfoder og 9 med korn plus tilskudsfoder.
  • Bedste DB opnås ved fuldfodring. Bedste faglige parametre opnås ved fodring med kalveblanding.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.