Fødevarestyrelsen fortsætter med gratis undersøgelser af kvægaborter

Fødevarestyrelsen vil også i 2021 tilbyde at betale for undersøgelser af aborttilfælde.

Danske kvægbrugere kan fortsat indsende abortmateriale til gratis undersøgelse til Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Det meddeler betaleren - Fødevarestyrelsen - i en pressemeddelelse.

I 2020 blev der indsendt 35 kvægaborter til undersøgelse, og Fødevarestyrelsen ser gerne, at antallet øges i år.

Fødevarestyrelsen betaler ved aborttilfælde hos kvæg udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykose. Hertil kommer en mikrobiom-undersøgelse af placenta og af fosterets organer.

Der kan maksimalt indsendes fem gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

For at få det mest optimale resultat ud af undersøgelserne anbefaler Fødevarestyrelsen at følgende indsendes for hver abortundersøgelse:

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf

Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

I de 35 undersøgelser i 2020 blev der påvist Salmonella Dublin i to aborter, neosporose blev diagnosticeret som sandsynlig årsag i fire tilfælde, og Staphylococcus aureus og Trueperella pyogenes blev diagnosticeret i henholdsvis to og ét tilfælde.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.