Familie løfter sløret: Sådan når vi 16.000 kg mælk pr. ko
Omhyggelig pasning ved kælvning og en koncentreret foderration er nogle af forklaringerne på rekordydelsen hos Anderstrup Holstein.

Det er goldperioden, kælvningen og de første uger herefter, som mest af alt afgør, om en ko brager derudaf og sætter en god ydelsestop i begyndelsen af laktationen.

Det er erfaringen hos Anderstrup Holstein ved Skørping, som igen i år har landets højestydende besætning med en gennemsnitlig ydelse på 16.215 kg EKM med 1.208 kg værdistoffer.

»Man kan efter min mening ikke gøre for meget for nykælverne. Alt det du gør, kommer ti-foldigt tilbage«, mener Niels Erik Haahr, som sammen med sin bror Christian Haahr driver Anderstrup Holstein, hvor besætningen pt består af 535 køer.

I dagene efter kælvning overvåger man intensivt hver eneste nykælver. Drøvtygning, foderoptagelse, konsistens af gødning samt hyppige temperaturmålinger er blandt redskaberne til at holde nykælverne i rette kurs mod topydelser.

Lige efter kælvning får køerne tildelt masser af tempereret væske iblandet after-calving produkt samt hø/wrap af god kvalitet. Alle nykælvere starter i opstartsholdet, som går i dybstrøelse. Her tildeles køerne en nykælverration samt hø/wrap. Køer der ikke har den ønskede foderoptagelse pumpes med yderligere væske efter behov iblandet pulver produkter til nykælvere samt proplenglycol.

Nykælver holdet bliver kun malket to gange om dagen, da man ikke er interesseret i at presse køerne for meget lige efter kælvningen.

»Derfor er der også ofte køer, som vi undlader at tømme helt i de første dage efter kælvningen for at sikre os, at de ikke går »kolde«. Vores fodermester Rasmus Bulow og jeg vurdere derfor hele tiden foderoptagelsen på den enkelte ko i forhold til hvor meget mælk vi tager af hende«, forklarer Niels Erik Haahr.

Sand, selvfølgelig

Staldforholdene er også afgørende for, om køerne præsterer godt. Hos Anderstrup Holstein er stalden bygget i år 2000 efter datidens mål. Sidenhen er der suppleret med en række sengebåse under et halvtag langs staldens ene side, hvor der også er etableret udendørs foderbord.

Alle sengene er fyldte med sand, og sandet er vigtigt for at sikre den bedst mulige kokomfort, mener Niels Erik Haahr.

De ekstra foderbordspladser samt etablering af nykælverholdet i dybstrøelse har haft afgørende betydning for den stigende ydelsesudvikling i besætningen i de seneste år.

»Vi har indtil nu også haft en særdeles god grovfoderkvalitet, og det betyder også meget. Faktisk tror jeg ikke, at vi kan stå distancen næste år, fordi en del af vores majs fik frost i år og måtte høstes med et for højt tørstofindhold«, siger han.

De malkende køer får i gennemsnit 28,5 kg ts pr. ko pr. dag, hvoraf 10,5 er grovfoder og resten indkøbt foder. Foderplanen justeres af Frank Skov Hansen, Danish Agro.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.