Far byggede bedrift på bar mark og kørte det i gang - så tog sønnen over

Jens Kristian Risager ville overlevere gården til næste generation, som han selv overtog den. Derfor byggede han ny stald, før sønnen Jonas tog over.

Det er de færreste landmænd, som afslutter karrieren som selvstændig med at bygge en næsten helt ny bedrift på bar mark.

Ikke desto mindre lå det Jens Kristian Risager, Rakkeby ved Hjørring, meget på sinde, at det var lige netop sådan, han ville overdrage bedriften til næste generation.

Da Jens Kristian Risager overtog Lundergaard for snart 40 år siden, havde hans far forberedt generationsskiftet ved at bygge en ny stald, så sønnike havde nogle gode rammer at producere mælk i.

"Sådan skulle det også være for Jonas. Det var derfor, at jeg byggede, og så kunne Jonas overtage bagefter", forklarede Jens Kristian Risager til et arrangement på bedriften.

Helt uden hus- og CHR-nummer

Placeringen af det helt nye staldanlæg med plads til over 500 køer, kalve, gylle og foder, blev aftalt med Hjørring Kommune, som var med til at udpege beliggenheden.

Da der blev bygget på bar mark, var der hverken et husnummer eller et CHR-nummer at overtage.

"Vi kunne godt have bygget lidt til derhjemme, men det ville ikke rigtig fremtidssikre Jonas", pointerede Jens Kristian Risager, som stadig bor på hovedejendommen 400-500 meter væk fra de nye stalde.

Jonas og Jens Kristian har selv tegnet indtil flere forslag til placering og indretning af staldene.

"Da vi mente, at vi havde den bedste løsning, viste vi den frem til kammerater, kolleger og konsulenter. Det gav god sparring og nye idéer", fortalte Jonas Risager.

Staldene stod færdige, og indmalkningen kunne ske 1. august 2018. 1. januar i år overtog Jonas Risager bedriften.

En kok i flokken

Jens Kristian Risager overtog selv via en I/S-konstruktion. Men overleveringen til Jonas skulle ske på én gang.

"Jonas er 31 år nu, og han skal bestemme. Det er bedst, når der kun er én kok i flokken", bemærker Jens Kristian Risager med et smil.

Han og hustruen arbejder fortsat på bedriften, ligesom hans far i øvrigt også stadig tager en tørn i marken.

"Det gode ved det her generationsskifte er, at vi forhåbentlig får lov at blive gamle i processen. At vi kan følge Jonas og se, hvad han vil. Han skal selvfølgelig stadigvæk lære en del. Det skulle jeg også dengang", siger Jens Kristian Risager.

Ingen bånd

For Jonas Risager gav det en lang række fordele, at han kunne designe et nyt staldapparat uden at skulle tage særlige hensyn til øvrige bygninger osv.

Kostaldens placering i forhold til de øvrige bygninger giver bl.a. mulighed for, at køerne kan komme på græs, hvis det skulle blive et krav i fremtiden.

"Jeg stod også hårdt på, at vi skulle have en malkekarrussel, fordi den har et godt flow. To personer kan malke på tre timer inklusiv at hente køer og vaske. Det er ganske fornuftigt", siger Jonas Risager, som selv har malket i karussel under et ophold på New Zealand.

Faktaboks

Om Lundergaard

  • 530 årskøer med en ydelse på 11.500 kg EKM pr. ko
  • 300 hektar med grovfoder
  • Ny stalde til køer, goldkøer og kalve samt opbevaring af tilskudsfoder, ensilage og gylle. Kvier opstaldes i ældre kostalde.
  • Jens Kristian Risager havde 130 køer i de gamle stalde. Ved udvidelsen blev der indkøbt 450 kælvekvier.
  • Familien ønsker ikke at offentliggøre prisen på byggeriet.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.