Far og søn indleder generationsskifte med ny stald til 300 køer

Muligheden for at erhverve en ekstra ejendom og opføre en ny kostald banede vejen for det kommende generationsskifte mellem Per Balleby og Jonas Balleby Ambrosius.

Til trods for de mange intense arbejdstimer i etableringsfasen har Jonas Balleby Ambrosius fået en god start på tilværelsen som mælkeproducent.

Under et år, efter han indledte et I/S-samarbejde med faderen Per Balleby, kunne far og søn i juli 2020 sætte de første køer ind i en ny stald, som skal sikre dem en god økonomi, en familievenlig hverdag og en attraktiv arbejdsplads.

På forældrenes oprindelige ejendom var der godt 120 køer, som blev malket i malkerobotter. Og det stod ikke til diskussion, at far og søn skulle fortsætte med automatisk malkning.

"Det giver os en helt anden frihed. Jeg kan køre børn i børnehave om morgenen, og min far kan deltage i bestyrelsesarbejde. Og med mindre der opstår noget akut, eller der er pres på i marken, er vi færdige i stalden kl. 17", fortæller Jonas Balleby Ambrosius.

Foruden far og søn beskæftiges én elev og en medhjælper på halv tid.

Den rigtige placering

Stalden til de 300 årskøer, småkalve og tilhørende plansiloanlæg er opført på en ejendom, som blev tilkøbt i forbindelse med stiftelsen af selskabet Balleby I/S. Jonas fik tilbudt ejendommen af nogle kvægbrugere, som gerne ville sælge til ham.

"Vi havde overvejet at købe et konkursbrug et andet sted, men det ville blive for dyrt at få kørt i gang igen. Og da muligheden bød sig med ejendommen her, som ligger meget tæt på mine forældres, slog vi til. Den havde været tom for kvæg i en del år, så vi skulle ikke tage hensyn til noget i forbindelse med byggeriet", forklarer Jonas Balleby Ambrosius.

Køerne er på stald året rundt, men der ligger 100 hektar rundt om ejendommen, så et eventuelt krav om afgræsning kan tilgodeses.

"Det gav lige banken en ekstra sikkerhed for, at projektet er fremtidssikret", fortæller Jonas Balleby Ambrosius.

Overskueligt

Stalden er indrettet, så én person kan passe det alene, eksempelvis i weekender. Skal der tages hånd om en syg ko, kan én person også gøre det.

"Vi er som regel to i stalden, men det er rart at vide, at man kan gøre det alene, hvis behovet skulle opstå. Vi har tillagt det stor betydning at lave en enkel og rationel stald, hvor der kan produceres meget mælk pr. arbejdstime", siger Jonas Balleby Ambrosius.

Køerne yder aktuelt 37 kg EKM pr. dag og dermed har de indfriet 2023-målsætningen for ydelse allerede nu. Der er indkøbt køer og kvier fra to besætninger i forbindelse med opstarten.

Jonas og Per Balleby har selv været bygherrer på byggeriet, og de har bl.a. selv rettet sand af og monteret inventar.

Far og søn fik hjælp af Jonas’ erfagruppe, da køerne skulle malkes i de nye robotter.

"Det var en uvuderlig hjælp at få, for vi var trætte efter at have bygget i flere måneder, og privat havde vi lige fået vores andet barn. Så det var fedt, at de bare tog over og fik det hele i gang", fortæller Jonas Balleby Ambrosius.

Faktaboks

Bedriften

  • Balleby I/S ligger ved Stoholm
  • Mælkeproduktion med 290-295 årskøer plus opdræt.
  • Der varetages flere opgaver i marken, som dyrkes med græs og majs.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.