Fart på behandling af miljøsager i Holstebro
Landmænd i Holstebro Kommune får hurtigere svar, når de ønsker at udvide eller omlægge et husdyrbrug.

Sidste år reducerede kommunen sagsbehandlingstiden på ansøgninger om miljøgodkendelse med tre-fire måneder. Og i år er sagsbehandlingstiden fortsat nedad.

Ifølge Miljøstyrelsens opgørelser var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en miljøgodkendelse af husdyrbrug i Holstebro Kommune på 9,2 måneder i 2013 og 5,8 måneder i 2014. Ud fra kommunens egen opgørelse er sagsbehandlingstiden for husdyrsager i 2015 lige nu faldet yderligere, nemlig til 5,5 måneder.

»Det er nærliggende at tro, at der i disse tider, hvor landbruget er trængt, kommer færre ansøgninger og dermed mindre arbejde i forvaltningen. Men det er kun en lille del af forklaringen,« siger Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune har nemlig ikke oplevet et væsentligt fald i antallet af ansøgninger og vurderer, at reduktionen i sagsbehandlingstiden hænger sammen med kommunens prioritering af området - og ikke mindst et rigtig godt samarbejde med den enkelte landmand og landbrugsorganisationerne.

»Jeg er glad for den effektive sagsbehandlingstid og det gode samarbejde med erhvervet. Det lægger vi stor vægt på som en forudsætning for vækst og fremgang,« siger Karsten Filsø.

I 2014 traf Holstebro Kommune 53 afgørelser i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kommunen skal behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller husdyrbrugsloven afhængig af husdyrbrugets størrelse.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.