Fasefodring egner sig også til øko-køer
Fodring med to vidt forskellige rationer i goldperioden er ikke blot aktuel til konventionelle køer, påpeger øko-rådgivere.

Mangler der råmælk hos nykælverne, er der for lav startydelse og for mange tilfælde af mælkefeber, er fasefodring af goldkøerne bestemt en relevant mulighed i økologiske besætninger.

Det mener kvægrådgiver Karsten Jensen fra Sagro, som holdt indlæg ved ØkologiRådgivning Danmarks fagdag for mælkeproducenter tidligere på ugen.

Fasefodring har indtil nu været mest omtalt som virkemiddel i konventionelle besætninger, men økologerne kan også bruge metoden, hvor goldkøerne deles i to grupper og fodres med to vidt forskellige rationer.

Op til tre uger før kælvning fodres med en ration med lavt foderniveau og højt CAB-indhold. Herefter geares der op med en energirig ration med høj AAT, forsuring og lav CAB-indhold.

Start med kvieration

På fagdagen fortalte driftsleder på Ejsingkjær ved Vildbjerg, Michael Mortensen, om de første tre måneders erfaring med fasefodring af goldkøer.

På Ejsingkjær er goldperioden i gennemsnit seks uger, og i de første tre uger tildeles goldkøerne samme ration som kvierne. Rationen består af kløvergræsensilage, rughalm og opdrætsmineraler.

Rationen er så tilpas fattig på energi, at den også kan anvendes i de dage, hvor køerne goldes af, fortalte Michael Mortensen,

Opfølgning på forsuring

I Close-up rationen, som anvendes i de sidste tre uger før kælvning, er kløvergræsset væk. I stedet køres der hårdt på med majsensilage og kraftfoder. Foruden goldmineraler tilsættes også 260 gram Magnesiumklorid hexahydrat, som forsurer rationen til en CAB-værdi på -116. Der tilsættes også rughalm i et vist omfang for at styre foderoptaget.

Driftsleder Michael Mortensen måler selv pH i køernes ration en uge efter, at de er overgået til den energirige goldkoration.

»Jeg bruger målingerne til at afstemme forsuringsgraden, og det er ret nemt at gøre i praksis. Man må ikke starte med forsuret goldkofoder uden at følge op med målinger af urin-pH«, slog han fast.

Selv om der endnu kun er tre måneders erfaringer, tyder det foreløbig på, at råmælken har fået en markant bedre kvalitet, og mængden er større. Samtidig er der nu højst ét tilfælde af mælkefeber pr. måned mod tidligere to-tre pr. måned.

Goldkorationen med højt energiindhold mikses tre gange om ugen, og Michael Mortensen bruger samlet set én time om ugen på det.

I det daglige sparer han arbejdstid og penge på at kunne fodre med kviefoder til halvdelen af goldkøerne.

Faktaboks

Fasefodring:

  • Far-OFF fodring med lav energi. Kan være tungtfordøjelig græsensilage, halm og mineraler.
  • Close-up fodring med højt energiindhold og forsuring, så urin-Ph kommer ned på 5,5-6,5.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.