Fast kalvepasser gav bonus
Tørstofregulering af mælken og fast kalvepasser forbedrede resultaterne og gjorde kalvene raskere.

Af Birgitte Kjemtrup Høyer, kalverådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

I dette års ustadige sommervejr, der for nogle har gjort høsten vanskelig, skal man stadig huske dyrene. Både de malkende køer, men i særdeleshed også kalvene, der på trods af al anden travlhed stadig har brug for ro og omsorg.

På Sommerbjerg, en økologisk bedrift med 803 årskøer, lidt uden for Ejstrupholm, glæder Mette Martine Winther Pedersen sig. Mette er en af to driftsledere på den store besætning, der også danner ramme for 10 elever i stalden. Mette glæder sig, fordi de nu over en længere periode har opnået en gennemsnitlig daglig tilvækst på 869 gram for deres holstein kviekalve og 910 gram på deres procross kvier. Kalvene vejes én gang i alderen mellem 90 og 120 dage, da de her kommer afsted til kviehotel.

Kalve blev syge

I efteråret 2018 og gennem vinteren 2019 havde de store udfordringer med kalvene. Samtlige kalve var igennem et sygdomsforløb. Nogle havde tarmbetændelse, andre havde lungebetændelse. Faktum var, at kalvene havde det rigtig skidt, de voksede næsten ikke, havde ingen drikkelyst, og der var desværre også en del døde. Situationen krævede ændringer.

Kalvene har gennem hele det sidste år fået tildelt testet råmælk fra råmælksbanken og derefter 3,5 liter mælk to gange daglig. Det havde dog ikke den store effekt.

”Vi så for alvor store forbedringer ved kalvene, da vi begyndte at tørstofregulerer mælken” fortæller Mette.

”Vi oplevede og gør det stadig, dog i mindre grad, at vi ved én malkning slet ikke skulle tilføje mælkepulver, mens vi dagen efter skulle bruge ret store mængder. Vi regulerede i starten efter et tørstofindhold på 13,5 procent, mens vi nu ligger på 14,5 procent”.

Råmælk

Råmælken på bedriften ligger så vidt muligt med en brixmåling over 22, mens der i perioder kæmpes med at have råmælk nok i banken. Her bliver der så lagt ind med lavere målinger. Inden den nyfødte kalv får råmælken, bliver den beriget med et mineraltilskud.

”Vi syntes, at disse ”tilsætningsstoffer”, både mælkepulveret og mineralblandingen, harmonerer rigtig godt med økologien, da vi de sidste to måneder har haft 166 kælvninger, og kun har miste tre kalve. Mængden af sygdomsbehandlinger er faldet væsentligt” smiler Mette og tilføjer:

”Kalvevelfærden og arbejdsglæden er helt i top”.

Fast kalvepasser

Men fodringen var ikke det eneste der er blevet ændret. For to måneder siden blev der ansat en fast kalvepasser, Naja Høybye Christensen. Naja er faglært EUX’er og er den person, der fodrer alle kalve hver morgen, på nær hver anden weekend. Om eftermiddagen er eleverne i kalveafsnittet. Ti dage i træk. Naya har overblikket over eventuelle syge dyr, og har fået sat i værk, at der på stedet er en kalve-telefon. Dvs. at når man er ved kalvene, har man den telefon med sig. Her skriver man noter og ændringer ind, så eftermiddags- eller weekendvagten er fuldt opdateret. Hver dag. Derudover har hver kalv en tavle, hvor drukket mængde, drikkelyst eller mangel på samme en noteret.

Fokus på renlighed

Fremadrettet vil Naja sætte mere fokus på renligheden omkring kalvene. Altid rent tøj og støvler, samt rene hænder. De vil prøve at hæve tilvæksten endnu mere, med tildeling af en liter mælk mere, samt arbejde sig henimod stadig færre behandlinger. ”At blive antibiotikafri er ikke et mål i sig selv, men det ville være rart”, slutter Mette af.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.