Fem gode råd om græs- og majsmarker i efteråret

Sidste slæt skal bjerges i græsset, og tjek majsen for halvmøl.

Af  Anders Christiansen, grovfoderrådgiver, Centrovice

1. Slæt i græsmarker

Efter den tørre sommer står der nu nogle gode græsmarker og venter på tørvejr. Det er vigtigt at få bjerget disse slæt, når der mangler udbytte i græsmarkerne.

Skal græsset anvendes til kofoder, bør der ikke ventes for længe med at få græsset bjerget. Ønskes der et kvieslæt, kan sidste slæt godt vente til 10.-15. oktober, men ikke længere.

2. Kørsel på græs

Der bør generelt ikke køres i markerne efter 15. oktober.

Risikoen for at lave spor er overhængende, vejrliget vil generelt blive mere og mere ugunstigt for ordentlig forvejring og dermed sikring af kvaliteten. Desuden skal græsmarksplanterne have lidt tid til at regenerere inden vinteren.

3. Stub i græs

Der bør sættes en stub på ca. 7-8 cm i græsmarkerne. Især er rajsvingelblandingerne følsomme over for at blive hugget af for dybt. De overvintrer for ringe og skal derfor omlægges tidligere end nødvendigt.

De nye udlæg, der også var udfordrede af tørken, ser ud til at komme sig de fleste steder. Der bør ikke ske noget som helst i de marker før foråret.

4. Rodukrudt i majs

Da silomajshøsten faldt tidligt de fleste steder i år, har man nu hele oktober til at få gjort noget ved det rodukrudt, der ofte volder kvaler i majsmarkerne: Tidsler, bynker kvik mv. Har man efterafgrøder i majs er man selvfølgelig forhindret i at agere på rodukrudt nu.

Rodukrudt kan bekæmpes med mindst 1.400-1.500 gram glyfosat pr. hektar i oktober måned. Det bør man gøre, når den gyldne chancen er der. 

Ukrudtet har haft tid til at skyde igen efter al trafikken i majsen er overstået, og effekten vil være fin nu. Tilsæt sprede/klæbemiddel og ammoniumsulfat til glyfosaten.

5. tjek for majshalvmøl

Det er også nu man kan undersøge majsstubbene for majshalvmøl. Hullerne er lette at finde, hvis de er der.

Det har vist sig ikke at være teknisk muligt at knuse/afpudse stubbene så meget, at halvmøllarverne bekæmpes af den vej. Den bedste metode at bekæmpe majshalvmøl på er at pløje stubben ned i 15-20 cm´s dybde og sørge for at alle gamle stubbe er ordentligt dækket af jord.

Denne pløjning må gennemføres fra 1. oktober på JB 7-9, på JB 5-6 og JB 10-11 må der pløjes fra 1. november. På JB 1-4 må der ikke pløjes før 1. februar, det er for sent, men det er muligt at søge dispensation i Landbrugsstyrelsen. Proceduren kan din planteavlskonsulent oplyse dig om.

Igen udelukker efterafgrøder selvsagt at gøre noget ved majshalvmøl.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.