Ferietid for kvægbesætningen - nu skal dine arbejdsplaner for alvor til eksamen
I ferietiden kommer der til at mangle en mand eller to for en periode. Det betyder, at du som landmand skal have ekstra fokus på rutinerne for køernes, din og de ansattes skyld.

Sommeren og varmen - lige nu dog afløst af køligere vejr-  har gjort sit indtog i Danmark. Det ligger som altid et ekstra pres på køerne, der får risiko for varmestress, med faldende ydelse og højere celletal til følge.

Sammen med varmen og sommeren kommer ferietiden også, og det giver et brud i de normale rytmer, og hvor der før var godt med folk til at udfylde pladserne, kommer der nu til at mangle en mand eller to for en periode.

Det betyder, at du som landmand skal have ekstra fokus på rutinerne for køernes, din og de ansattes skyld. Rutiner sikrer kontinuitet og ensartethed, hvilket er et must for at sikre en god ydelse og sundhed ved køerne.

Arbejdsplaner skal sikre at alle opgaver bliver gjort

Arbejdsplaner kan udføres på mange forskellige måder og i forskellige detaljeringsgrader, men ens for dem alle er at de skal sikre at medarbejderne ved, hvad de skal, når de er på arbejde.

Desto flere faste rutiner, der kan laves og føres ind i de faste arbejdsplaner, desto større sikkerhed for at arbejdet bliver udført til tiden. Det er også med til at sikre et godt flow i arbejdet, hvor medarbejderne ved hvad de skal, og dermed ikke kommer til at stå stille eller gå forgæves.

I forbindelse med ferie kan arbejdsplanerne bruges mere aktivt, i forhold til at få fordelt opgaverne, så alt bliver gjort, selv om der er ferie.

Her kan man med fordel bruge en weekplanner, for at få påført de ændringer der bliver i forhold til de ansattes normale rutiner.

Standarder sikre ensartethed og færre fejl

Uanset hvordan man vælger at strukturere hverdagen for sine ansatte, så er det en god ide at have nogle gode standarder (SOP = Standard Operating Procedure) for, hvordan de enkelte opgaver udføres.

Udarbejdelsen af en SOP er med til at skabe refleksion og give udtryk for hvor enige folk reelt er omkring en given opgave. Her kan det godt vise sige, at en opgave, som man troede blev udført på samme måde, reelt blev udført på flere forskellige måder.

Under udarbejdelsen er der mulighed for at inddrage medarbejderne og sikre at opgaven fremover bliver udført på den bedste tænkelige måde, både i forhold til tid, medarbejdere og køer.

SOP’ ens primære funktion er at sikre ens udførelse af opgaven, hvor tekst og billeder gør det hurtigt og let for de ansatte at sikre sig, at de har udført opgaven korrekt. Det er også enklere ved opstart af nye medarbejdere, hvor SOP’en bliver en del af indlæringen.

Med god kommunikation og en dygtig leder til at vise hvordan opgaven udføres, gør SOP’en det nemmere for den nyansatte at huske alle de nye opgaver efterfølgende, hvilket sparer tid og sænker risikoen for fejl.

SOP’en skal gerne sikre, at den nyansatte bliver mere selvhjulpen, og sikre at han ikke bliver i tvivl.
Ligeledes kan SOP’en være en stor hjælp i forbindelse med ferie, hvor andre med mindre rutine kommer ind over en opgave og derfor nemt kan bliver i tvivl eller glemme dele af en opgaver.

SOP’en skal løbende opdateres, efterhånden som rutinerne ændres, for at sikre alle kender til ændringerne.

Ham/hende der passer kalvene kan godt huske, hvis der er lavet en ændring i forhold til liter mælk pr. kalv, mens weekend/ferieafløseren måske ikke har fået det at vide eller har glemt det siden sidst.

Arbejdsplaner og SOP’s gør sommeren nemmere

Har I ikke fået opdateret jeres SOP’s og arbejdsplaner, så er det ved at være, for ferietiden er begyndt, og køerne skal stadig passes på samme høje niveau.

Køer påvirkes af mange ting, men noget, de især ikke kan lide, er, når tingene ikke er ens.

Gode stabile perioder giver som regel den bedste sundhed og ydelse, og det bliver sat på prøve, når mindre erfarne skal varetage andre opgaver i ferieperioden.

Er der noget vi ikke ønsker i ferietiden, så er det flere syge dyr, da det tager tid, som i forvejen er presset.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.