Fire råd om smittebeskyttelse ved kørsel med kvæggylle

Seges angiver fire enkle forholdsregler, så landmænd og maskinstationer kan undgå at bringe smitte ind i kvægbesætningen i forbindelse med gylleudbringning.

Gylle kan indeholde sygdomsfremkaldende smitstoffer, der kan udgøre en risiko for besætningens dyr. Derfor er det ifølge Seges vigtigt, at man tager nogle forholdsregler for at undgå at bringe smitte ind i kvægbesætningen og ikke risikerer at sprede smitte rundt i besætningen.

På landbrugsinfo.dk lister Seges følgende fire råd op: 

1. Fastlæg kørselsruter ved gyllekørsel

Start med at danne et overblik over hvilke kørselsruter, der benyttes i besætningen. Aftal med maskinstationen og/eller traktorføreren, hvilke ruter gyllevognen må køre. Undlad at bruge de samme kørselsveje, som fodervognen benytter og hold afstand til foderet. Der er ikke lang vej for smitten ind til foderbordet og dyrene via foderet eller hjulene på fodervognen. 

På nogle bedrifter er gylletanken placeret, så det ikke kan undgås, at gyllevognen må krydse fodervognenes rute. I så fald bør du have en plan for, hvordan du holder disse knudepunkter rene efter endt kørsel. 

Sørg desuden for at holde afstand til stalde og dyr under kørslen – det gælder også kalve, der går ude i hytter eller i kalvevogne. 

Den mest optimale rute kan betyde, at der skal køres nogle hundrede meter mere for hvert læs. Men det er besværet værd i forhold til de konsekvenser, det har at få sygdom ind i besætningen. 

2. Undgå spild ved gyllekørsel

Undgå spild ved påfyldning af gylle og under kørsel. Hvis man spilder gylle, er der risiko for, at andre køretøjer kører henover og spreder smitte rundt. Hvis uheldet alligevel er ude, så sørg for at have en procedure for, hvordan du vil håndtere spild. 

3. Stil krav til maskinstationen om rent udstyr ved gyllekørsel

Der er ikke kun risiko for at sprede smitte internt på ejendommen, men også mellem ejendomme via gylleforurenede køretøjer og udstyr. Landmanden bør derfor stille krav til maskinstationen om at komme med rent og desinficeret udstyr. 

Hvis gyllevognen efter brug vaskes og desinficeres på ejendommen, skal vaskepladsen være placeret et sted, hvor vaskevandet ikke kan ende i foderet eller i nærheden af dyr. Vær også opmærksom på, at aerosoler i form af små dråber, der opstår under vask, heller ikke må kunne drive ind over foder eller dyr, da de er en meget effektiv smittespreder. 

4. Oplys maskinstation om status ved offentligt tilsyn før gyllekørsel 

Hvis besætningen er underlagt offentligt tilsyn, fx hvis den er i salmonellaniveau 2 eller 3, gælder der særlige regler. Her skal håndtering af gylle foregå efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Land-manden er forpligtet til at oplyse maskinstationen om sin status.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.