Firma: Mineraler bør differentieres i løbet af laktationen
Individuel tildeling af mineraler, så køerne også får opfyldt deres behov i den fase af laktationen, hvor det kniber med at æde nok ved foderbordet, tegner lovende.

Normalt er der to lejre i forhold til tildeling af mineraler til malkekøer. Seges, der holder på, at typemineraler, der er billige, er tilstrækkeligt og firmaerne og visse andre rådgivere, der mener, at gårdmineraler, som er specialdesignet til bedriften, og som er dyrere er det rigtige.

Nu melder Henning Lyngsø Foged, MicroFeeder sig på banen med præcisions-mineraltildeling med Pitstop+ systemet, der er særlige foderautomater, som kan differentieret til hver enkelt ko efter hvor den er i laktationen.

”Skyttegravskrigen mellem Seges og firmaerne får mange kvægbrugere til at gøre lidt af hvert, så de holder sig gode venner med både rådgivere og mineralfirmaer, men at forsøge at følge et gennemsnit af 2 anbefalinger, fører ikke altid til noget godt”, siger han.

Forskellige behov

Henning Lyngsø Foged peger på, at foderrationen fra fuldfoderblanderen er et kompromis, for koen har ikke lige stort behov for relationen mellem energi og mineraler i de forskellige laktations-stadier.

Fra tre uger før kælvning og de tre første måneder af laktationen producerer den meget mælk, koen er fysiologisk presset. Foderindtagelsen kan ikke følge med behovet, og den må tære på depoterne. Senere i laktationen – dvs. i midt- og senlaktation æder den mere end sit behov og bygger huldet op igen.

”De æder for lidt i starten og for meget i slutningen. Det er fint, for koen er i stand til at regulere sit varierende energibehov via sit huld, men vitaminer og mineraler har ikke samme mekanisme. Mikromineraler som zink, selen og mangan m.fl. er der ingen lagre af ”, siger han.

Afbalancering

Løsningen er ifølge Henning Lyngsø Foged at afbalancere foderrationen med mineraler efter koens behov i midt- og slutlaktationen, og via præcisions-mineraltildeling at sikre forsyningen i den kritiske overgangsfase fra ca. 3 uger før og til tre måneder efter kælvning.

Med Pitstop+ vil koen, når den stikker hovedet ind, og øremærket aflæses, få tildelt den mængde mineraler, den har behov for. Det vil typisk være 40-60 gram mineraler pr. ko per dagtildelt med typisk 20-40 gram ad gangen, som svarer til et stort slik. Koens status og behov trækker computeren afhænger af koens kælvningsdato, som computeren trækker fra Seges’ kvægdatabase.

”Så flytter vi mineraler fra den periode, hvor de får for store mængder til den periode, hvor de får for lidt. Det samlede forbrug er det samme, men de får mineralerne, når de har behov for dem”, siger han.

Pitstop+ er afprøvet i fire besætninger i Danmark, Letland, Litauen og Tyskland på i alt 2.100 malkekøer

Faktaboks

  • Merudgiften for mineraler var i den danske testbesætning 153 kr. i snit pr. ko, men til gengæld var besparelsen 53 kr. pr. år pr. ko i fuldfoderet.
  • Selve automaten koster ved fem års forventet levetid 30 kr./ko/år, inklusiv  dataabonnement med softwareopdateringer og dataudveksling med DMS
  • Den samlede pris lander på 180 kr./ko/år
  • Produktionsresultaterne viser en gevinst på 858 kr. pr.  ko per år. 
  • Ifølge Henning Lyngsø Foged gav køerne mere mælk og der var færre udsatte køer, og nettogevinsten i testbesætningen var på 678 kr. pr. ko pr. år med Pitstop+, idet man dog siden har justeret mineralmængde og kvalitet af TMR-mineralerne yderligere ned.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.