Flere nye majssorter på vej fra Limagrain

Det franske andelsselskab gør meget ud af at afprøve deres sorter under danske forhold

»Vi har to rigtig spændende majssorter på vej. De er stadig er på nummerniveau, LZM 163/74 og LZM 163/73. Men de kan godt fås nogle steder til kommende sæson.«

Det fortæller Jette Erichsen fra Limagrain.

»De to sorter ligger i toppen af landsforsøgene mht. udbytte på forholdstal 107 og 108. Også kvalitet og foderværdi er helt i top,« fortæller hun.

Sorterne er dog ikke blandt de tidligste med FAO tal på henhv. 200 og 205.

Sorter målrettet kernemajs

Til kernemajs anbefaler Jette Erichsen især sorten Yukon, der er eneste deciderede kernemajssort på den danske sortsliste.

»Yukon er nem at høste ren med mejetærskerens plukkebord. Den er meget tidlig og har et godt udbytte - men ikke så god fordøjelighed til helsæd. Jeg anbefaler altid en kernemajssort, der er så tidlig, at den kan nå at blive færdig inden efterårsferien - også i dårlige år. Og så er det vigtigt at den kan komme af med vandet, og at de er meget standfaste. Kernemajs står jo 4-6 uger længere end majs til helsæd.

Mere om dette tema

Læs om Agromek samt nogen af de nyheder, de byder på, nedenfor.

Afprøver altid i landsforsøg

»I Limagrain har vi de sidste 35 år delt vores majsforædling op i to spor, kernemajs og helsæd. Det betyder, at vi lægger stor vækt på fordøjelighed af hele planten i vores helsædssorter, mens det i kernemajs er kolberne vi har fokus på i forædlingen,« fortæller Jette Erichsen. Hun tilføjer at Limagrains forædling de senere år har haft mere og mere fokus på at lave sorter, der kan tåle ekstreme klimatiske forhold, som der bliver mere af.

Limagrain er et franskejet andelsselskab ejet af 3.500 franske landmænd. Firmaet har over 100 forædlingsstationer over hele verden, men sorter til nordlige egne som Danmark forædles primært i Holland. Alle sorter afprøves dog i Danmark.

»Vi gør meget ud af vores sortsafprøvning i Danmark, hvor vi afprøver 500 sorter i egne forsøg hvert år. Sorterne screenes typisk i 4-5 år i danske markforsøg før de bedste sendes i landsforsøgene, så vi er sikker på, de duer under danske forhold,« siger hun.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.