Betalt indhold af MSD Animal Health

Fluer koster penge!

Fluer kan overføre smitsomme lidelser og det gælder både i stalden og på græs. Sommermastitis er bare et eksempel, som medfører store økonomiske tab. Derfor er det en god ide, at lave kontrol af flueplagen i omgivelser og på dyrene, hvis du vil undgå tab.

 

Nu er tiden kommet, hvor køer og kvier lukkes på græs. Disse dyr er især udsat for fluer, men også køer indendørskan være flueplagede. Nedsat mælkeydelse og lavere tilvækst hos kalvene er direkte tab, men fluerne spiller ogsåen rolle i overførsel af forskellige sygdomme. Du risikerer derfor også indirekte tab på grund af forskellige sygdomme fra forskellige fluer.

Flueoverførte sygdomme

Sommermastitis er en multibakteriel infektion i yveret, som hyppigt forekommer hos kvier og goldkøer i Danmark.  Bakterier bliver overført til patterne via plantagefluen (Hydrotaea irritans), som opsøger yveret, hvorfra den suger sekret og hermed fører smitten videre. Infektionen er svær at behandle og fører ofte til ødelæggelse af mælkekirtlen. Koen mister på den måde mellem 25-35 % af sin værdi, som følge af permanent nedsat mælkeproduktion, og risikerer udsættelse. I Danmark medfører sommermastitis således store økonomiske tab i kvægbruget.

Det er vigtigt at beskytte dyrene mod fluer både ud fra et økonomisk og et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv.

Smitsom øjenbetændelse (pink-eye) er et andet eksempel på en sygdom, som bliver overført af fluer. Pink-eye er karakteriseret ved øjenblinken, øjenbetændelse og tåreflåd samt varierende grad af hvidfarvning af øjeæblet. Pink-eye er forårsaget af en bakterie, som bliver overført enten via kontakt eller gennem mekanisk overførsel med kvægfluen (Musca autumnalis). Eperythrozoonose er et tredje eksempel på en flueoverført lidelse, der er knyttet til de røde blodlegemer hos kvæg. Symptomerne her er hævelse af bagben og patter, nedsat mælkeydelse, forbigående feber og blodmangel. Sygdommen er årstidsbetinget og ses typisk i de sene sommermåneder, men den kan ses helt frem til oktober.

Indsats mod flueplagen

Det er vigtigt at beskytte dyrene mod fluer både ud fra et økonomisk og et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv. Og det er vigtigt, at du kombinerer flere indsatsområder, når du laver din fluestrategi. Brug både mekaniske bekæmpelsesmidler, larvebekæmpelsesmidler og pour-on produkter på stald. På den måde sikrer du bedst mulig virkning. Pour-on midler er effektive i kampen mod fluer både inden- og udendørs. Du kan med fordel vælge et produkt med op til 10 ugers effekt. Herved undgår du arbejdskrævende genbehandlinger med kortere virkende produkter.

Hvis du og dine køer skal kunne nyde sommeren er det nødvendigt at være på forkant med beskyttelse mod fluerne og de smitsomme sygdomme, som de kan overføre.

Du kan se mere her.

Eller kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse.

Emneord MSD Animal Health

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.