Betalt indhold af MSD Animal Health

Fluer koster trivsel og penge

Fluerne er lidt sene på den i år, men det skal vi ikke lade os snyde af. Med stigende temperaturer kommer fluerne, og det går hurtigt. Bekæmpelsesstrategien skal derfor være klar og måske skal nogle tiltag allerede tages i brug nu.

Fluer koster penge

Fluer hos kalve og ungdyr kan udover at være en gene og sygdomsspreder også forværre utrivelighed hos i forvejen svækkede kalve. Vi ved at fluerne er medvirkende til spredning af øjenbetændelse, og hos kvier og goldkøer kan stikfluer være årsag til sommer mastitis senere på sommeren. I løbet af sommeren kan stikkende fluer i malkestalden resultere i uro og afsparkninger under malkning. Fluer koster penge som følge af de direkte tabsvoldende, flueoverførte sygdomme og de indirekte trivsels reducerende påvirkninger, som fluer kan være årsag til, eksempelvis tab af tilvækst hos kvier og afbrudte malkninger i robotten.

Undgå fluer

Vi slipper ikke udenom, at de vigtigste punkter ved bekæmpelse af fluer er god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne. Øvrige bekæmpelses-foranstaltninger og -midler er et supplement hertil.

Fluerne trives bedst hos kalvene og i kalvemiljøet, dels på grund af rester af protein i kalvegødning, og dels på grund af spildt mælk eller mælkerester i kalvens nærmiljø.

Derfor er den mekaniske udmugning det vigtigste instrument til at reducere fluernes formering. Vi skal have fjernet vækstgrundlaget for fluerne, og det skal gøres hyppigere, jo varmere det bliver. Fra juni til august skal udmugning hos mælkefodrede kalve ske med mindre end 8 dages interval. Det er den tid det tager for en voksen flue at producere en æglæggende flue, når det er varmt.

Sponsoreret MSD Animal Health

Der hvor det ikke er muligt at muge ud så hyppigt, kan larvebekæmpelsesmidler tages i brug. Disse midler vandes ud på dybstrøelsen og andre steder, hvor gødningen ligger i en længere periode og dræber fluelarver. Dette skal gentages flere gange i løbet af sommeren.

Kogødning er ikke noget godt vækstmedium for hunfluens ægproduktion og fluelarvens udvikling, derfor skal den mekaniske indsats primært lægges hos kalvene. Gødning, som ikke bliver suppleret med frisk gødning hele tiden, er uinteressant som fluemedium efter cirka 3 uger. Derfor er overdækning af gødningsstakke en god ide, så længe der muges ud til samme stak.  

Pour-on produkter er effektive

”Pour-on” produkter til anvendelse direkte på dyrene er normalt meget effektive til voksne fluer. Brugen af pour-on fluemidler kræver konsekvent dyregruppe behandling og opfølgning. Alle dyr i en gruppe skal behandles, og så vidt muligt alle dyr i et staldafsnit og med de intervaller, som er angivet på flasken med midlet.

Effekten af pour-on midlerne er at det dræber og afviser fluer.  Der er forskel på, hvor lang tid pour-on midlerne virker på dyrene, og det skal tages med i betragtning, når der vælges pour-on middel. Længere virketid giver færre indfangninger af dyr til genbehandling, og dermed reduceret stresshyppighed. Har man startet behandling på dyrene med et pour-on middel er genbehandling nødvendigt, så længe der er større mængder fluer i stalden og med de intervaller, som er angivet på produktet.

Af og til opleves det, at den gode effekt aftager. Årsagen er, at produktet enten er opbrugt på dyret, eller at der er udviklet resistens overfor midlet, hvilket desværre kan forekomme. For at minimere risikoen for at komme i en situation med resistensudvikling er det vigtigt, at besætningens strategi på området kombinerer flere indsatsområder, bekæmpelsesmidler og alle dyr i en dyregruppe.

Får du mistanke om resistens overfor et af dine bekæmpelsesmidler, skal du stoppe med at anvende det straks. Du skal i resten af den pågældende sæson undlade at bruge bekæmpelsesmidler med samme indholdsstof. Ved starten af den kommende sæson, kan pour-on midlet tages i brug igen i kortere perioder, hvor effekten kontrolleres, før almindelig brug finder sted. 

Du kan få inspiration til andre flue reducerende tiltag her Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf (au.dk). Ellers kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse

Faktaboks

En stor forekomst af fluer i besætningen kan koste mange penge.

Direkte tab kan være:

  • Fald i mælkeydelse 
  • Lavere fravænningsvægt hos kalve fra ammekvæg
  • Nedsat tilvækst samt foderudnyttelse hos ungdyr

Indirekte tab kan være: 

  • Sommermastitis 
  • Smitsom øjenbetændelse/Pink eye
  • Hududslet 
  • Stress og irritation

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, fluer, flueplage, fluebekæmpelse, pour-on produkter

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.