Foderet er rivende dyrt, men det betaler sig ikke at spare

Med nuværende mælkepris er restbeløbet højere end for et år siden, viser beregninger for økologiske køer.

Foderpriserne stiger og stiger, og man må uvægerligt spørge sig selv – er det nu så dyrt, at det ikke kan betale sig, eller at man skal til at spare på det. Det har kvægrådgiver Solvejg Horst Petersen, ØRD regnet på, og svaret er, at man ikke skal reducere foderniveauet, sådan som bytteforholdet er lige nu.

»Det kan godt svare sig at holde foderniveauet, hvis det ikke giver produktionsmæssige udfordringer«, siger hun

Man kan lave mange regnestykker, men med de nuværende dagspriser på blandinger og andre råvarer, som ligger 100-200 kr. højere pr. hkg end for et år siden, bliver restbeløbet i en gennemsnitsbesætning (pr. ko pr. dag) 6 kr. højere pr. ko pr. dag end for et år siden. Det gælder med den nuværende afregningspris på 3,85 kr. pr. kg mælk.

Faktisk skal mælkeprisen helt ned på 2,45 kr. pr. kg, for at en fodring, der reducerer ydelsen fra 11.500 til 11.000 kg EKM, giver samme restbeløb. »Hvis mælkeprisen kommer så langt ned, er der mange andre problemer at forholde sig til«, indskyder hun.

Hvis man vil arbejde på at få prisen for en dagsration ned, uden at det går ud over ydelsen, er vejen frem en højere andel af hjemmeavlet foder.

Med de aktuelle priser vil en foderration til en besætning, der yder 11.500 kg EKM, som er baseret på en C34-blanding koste 58,90 kr. pr. ko pr. dag. Erstatter man C34 med tilsvarende indhold baseret på egne lupiner, hestebønner og raps, kan man få prisen ned på 51,60 kr. pr. dag, altså en forskel på godt 7 kr. pr. ko om dagen.

»Men det er jo ikke sikkert, man selv kan avle eller i det hele taget skaffe de fodermidler lige nu«, siger hun.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.