Foderprodukt kan reducere metanudledning med 10 procent

1,6 procent af produktet SilvAir kan ifølge producenten Cargill reducere koens metanudledning med 10 procent.

I Belgien anerkender de allerede, at produktet SilvAir reducerer metanudledningen fra køer med 10 procent, og fra nytår gør de også i Holland. Dermed kan det blive penge værd at bruge midlet, for eksempel hvis der kommer en CO2-afgift på landbruget, eller hvis der bliver givet tilskud til at reducere metanudledningen.

Der ligger ifølge Cargill 10 års forskning bag SilvAir, som er en calciumnitratforbindelse. Det virker på denne måde:

I koens vom dannes en masse brint, når foderet fordøjes af mikroorganismer. Brinten går i forbindelse med kulstof og bliver til metan. Når man fodrer med calciumnitrat, vil nitraten konkurrere med kulstoffet om at bruge brinten,og i stedet for at blive til metan bliver det til ammonium, som koen faktisk har glæde af.

Ved at tildele 1,6 procent SilvAir i foderet kan man reducere 1 kilo CO2 per ko per dag, svarende til 37 ton for 100 køer per år.

Sikkert for ko og mælk

1,6 procent i forhold til fuldfoderets tørstofindhold sikrer et effektivt niveau, der er sikkert for koen.

Til forskel fra andre klimatilsætningsstoffer fungerer SilvAir også som fodermiddel. For eksempel kan 100 gram SilvAir erstatte 40 gram foderurea. 100 gram SilvAir kan tillige erstatte 250 gram sojamel, oplyser Cargill. Samtidig erstatter 100 gram SilvAir 60 gram kridt.

Udgiften til 1,6 procent SilvAir i foderet vil ligge omkring 2,25 kroner per ko per dag, men foderværdien taget i betragtning vil nettoudgiften være cirka 0,75 til 1,10 kroner per ko per dag.

Ifølge Sander van Zijderveld, Cargills drøvtyggerekspert, har produktet ingen negative virkninger for koen eller mælken. Indholdet af nitrat i mælken vil være lidt højere, end hvis man ikke fodrer med SilvAir, men inden for de grænseværdier, der gælder for drikkevand.

- Det er ikke unaturligt, der er nitrat i mælk. Det ser man også uden fodring med SilvAir, for der kan jo også være nitrat i de afgrøder, køerne spiser, siger han.

I dag er der 1.000 køer i Holland, der fodres med SilvAir, og det vil være muligt hurtigt at levere til langt flere køer i langt flere lande, påpeger han.

Cirka 40 procent af koens klimaaftryk stammer fra metan. Når SilvAir reducerer dette med 10 procent, svarer det til 4 procent af koens klimaaftryk.

Aarhus Universitet og Seges afprøver også SilvAir.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.