Forebyg sporer i ensilagen
Sporer i mælken gør den til en dårligere råvare. Forebyggelse starter i marken.

Sporer i mælken koster og skal forebygges. Sådan lyder det fra Seges, der også har en række gode råd med i ærmet.

Selvom sporer i mælken ikke i sig selv har nogen sundhedsmæssig betydning, så gør de mælken til en dårligere råvare ved fremstilling af ost. Derfor er sporer også en vigtig kvalitetsparameter, der afregnes for hos de mejerier, der udelukkende producerer ost – for eksempel Them og Mammen. Mælk af en god kvalitet i forhold til sporer har et sporeindhold på under 400 pr. liter mælk.

Lavt sporetal i mælken opnås ved en kombination af omhyggelig ensilageproduktion og god malkehygiejne.

Forebyg sporer i årets ensilageproduktion sådan:

  • Jævn og troml markerne og modstå fristelsen til at sætte riven lidt dybere. Ellers øges risikoen for jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.
  • Placer gyllen korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske umiddelbart efter slæt, hvor stubben er kort.
  • Sørg for en tørstofprocent i ensilagen på 32 - 37 pct. Ved lavere tørstofprocent vil der meget ofte dannes sporer.
  • Ved ensilering køres den finsnittede afgrøde ud i tynde lag på ca. 10 cm. Så er det nemmere at komprimere. Jo bedre komprimering, jo bedre ensilering og jo mindre risiko for sporedannelse.
  • Dæk grundigt af. Læg et bælte af sandsække langs kanten og forrest på plasten. Det hindrer luft i at passere ind under – også ved udtagning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.