Forlænget laktation gavner sundheden

80 procent af alle sygdomme hos køer er knyttet til kælvningen, og derfor gavner et længere kælvningsinterval sundheden.

En væsentlig sidegevinst ved forlænget laktation, hvor koen kælver med 17-18 måneders interval i stedet for 12-13 måneder, er en forbedret sundhed og færre dyrlægebesøg.

Umiddelbart kunne man ellers godt forestille sig, at det omvendte ville være tilfældet, fordi koen bryder et naturligt mønster og alt andet lige skal give mælk i længere tid.

»Vi har ikke i vores undersøgelser set noget, der indikerer, at det belaster koen. 80 procent af de sygdomme, som man registrerer hos en malkeko, er knyttet til kælvningen.

Ved at øge intervallet mellem kælvningerne øger man dyrevelfærden, fordi det enkelte dyr oplever færre sygdomme set over en laktation,« siger Troels Kristensen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, om resultaterne fra det treårige forskningsprojekt REPROLAC.

Øget energibehov

Når køerne lige har kælvet, skal de omstille sig til en højere mælkeproduktion.
Derfor tre- eller firedobles deres energibehov i løbet af de tre første uger efter kælvningen, og køerne skal hurtigt omstille sig til at optage flere næringsstoffer og mere energi fra foderet.

Det kan gøre, at koen får en stofskiftesygdom, sygdomme i fordøjelseskanalen eller får dårlige klove, fordi den ikke kan klare den hurtige omstilling.

Giver øget dyrevelfærd

Sygdomme er vigtige, men ikke den eneste parameter for dyrevelfærd ifølge seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Hun har ikke været involveret i det pågældende projekt.

 »Det er interessant, hvad projektet viser, set med dyrevelfærdsbrillerne på. Hvis man kan reducere forekomsten af produktionssygdomme, forbedrer man med stor sikkerhed også dyrevelfærden, fordi mange sygdomme er forbundet med smerte eller ubehag for koen,« siger hun.

»Men om det overordnet set er bedre for dyrets velfærd i det lange løb at kælve med 18 måneders interval i stedet for 12 måneder, ved vi ikke nok om endnu. Der er mange andre parametre end sygdomme, der relaterer sig til dyrevelfærd, for eksempel hvor hårdt det slider på koen at blive malket så længe,« siger Mette S. Herskin.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.