Formand appellerer til sammenhold: Vores race skal ikke splittes i to

VikingDanmark har trukket millionstøtte til raceforeningen Dansk Holstein. Formand appellerer til at finde en løsning, som fortsat kan samle kvægbrugerne om racen.

Hvordan avlen med holstein skal organiseres fremover, er lige nu et åbent spørgsmål.

Det bekendtgjorde Johnny Nielsen, formand for Avlsforeningen Dansk Holstein, på racens årsmøde fredag.

Årsagen til usikkerheden er, at VikingDanmark har trukket sin økonomiske støtte til den nuværende organisering. Indtil nu har VikingDanmark årligt betalt 3,3 millioner kroner i direkte støtte til avlsforeningen og derudover 1,2 millioner kroner til sekretariatsbistand.

Mindre indflydelse

VikingDanmark har foreslået en ny organisering, hvor 11 personer skal stå for arbejdet med holsteinracen. Syv personer skal udpeges af VikingDanmark og de sidste fire af den nuværende raceforening.

- Den model kan vi ikke se os selv i. Vi har i dag 72 medlemmer i et landsdækkende avlsforum, og det sikrer lokal forankring og indflydelse på det, vi beslutter for racen, fremhævede Johnny Nielsen.

Han appellerede til fortsat samarbejde og sammenhold om racen frem for splittelse.

- Man skal også have in mente, at en EU-forordning fra 2016 præciserer og kræver et armslængdeprincip mellem dem, der sætter avlsmålet, og dem, der sælger genetikken. Det lever vores nuværende setup op til, påpegede Johnny Nielsen.

Derfor foreslår Avlsforeningen Dansk Holstein at fortsætte det nuværende arbejde, mod at VikingDanmarks støtte sættes ned til 1,8 millioner kroner.

- Så vil VikingDanmark komme over på den ordning, som vi også har med andre udbydere af holsteingenetik, hvor man yder støtte ud fra det salg, man har, lød det fra Johnny Nielsen.

Medlemskaber

Det vil kræve markante ændringer i avlsforeningens arbejde, hvis den økonomiske støtte reduceres, men det arbejde er Johnny Nielsen klar på at tage på sig.

En mulighed for at øge det økonomiske bidrag er, at kvægbrugerne kan tegne medlemskaber direkte til avlsforeningen.

- Her bliver det så vores opgave at bevise, at de får værdi for medlemskronerne. Men det gør vi gerne, slog Johnny Nielsen fast.

Tid til tanker

Avlsforeningen Dansk Holstein holder avlsforumsmøde først i november, hvor de forskellige forslag skal endeligt debatteres, oplyste Johnny Nielsen.

Han håber, at VikingDanmarks bestyrelse og repræsentantskab vil bakke op om et fortsat samarbejde.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.