Forskere får 10 mio. kr. til at undersøge glyphosat i foder
To fonde har bevilget 10 mio. kr. til at undersøge, om glyphosat – som bekendt aktivstoffet i blandt andet Roundup – kan påvirke husdyrs sundhed og produktivitet.

Påvirker rester af glyphosat i foderet husdyr sundhed?

Det er et til tider meget debatteret spørgsmål  i landmandskredse, og på nogle bedrifter er husdyrsygdomme blvet kædet sammen med glyphosatrester fra GM-soja. Nu kommer der – forhåbentlig – en afklaring på spørgsmålet.

Seniorforsker Martin Tang Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet,  har nemlig fået 10 mio. kr. til at stå i spidsen for et projekt, der skal undersøge om glyphosat – som bekendt aktivstoffet i blandt andet Roundup – kan påvirke husdyrs sundhed og produktivitet. Det oplyser Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

De 10 mio. kr. til projektet er bevilget af Villum Fonden og Velux Fonden.

Glyphosat er som bekendt vidt og bredt anvendt som ukrudtsmiddel, men det er faktisk også patenteret som et bredspektret antibiotikum, der kan påvirke bakterier og andre mikroorganismer. Stoffet er endvidere patenteret for en stor evne til at binde mineraler, oplyser universitet.

"Med denne viden om glyphosats evne til at påvirke visse mikroorganismer, bør det undersøges, om glyphosat kan påvirke bakteripopulationen i tarmen hos husdyr," siger Martin Tang Sørensen, som også vil undersøge om evenen til at binde metaller og mineraler påvirker sundhed og produktivitet.

”Der findes ingen større videnskabelige undersøgelser af en eventuel virkning af glyphosat på mikroorganismerne i tarmen eller på tilgængeligheden af mikromineraler hos husdyr, og derfor giver det rigtig god mening at få konkrete resultater på, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet”, siger Martin Tang Sørensen til www.dca.au.dk

Forsøgene vil vil blive udført på nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner. En senere undersøgelse kan, afhængig af de første resultater, også komme til at omfatte kvæg.

Projektet løber fra januar 2017 til 2020.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.