Forstå fasefodring af goldkøer på fem minutter

Fasefodring af goldkøer er ikke bare lige noget man indfører uden videre. Goldkøerne kan have andre og vigtigere udfordringer, der skal løses først, og også rammerne på bedriften skal være i orden, fortæller Sagro-rådgiver.

Den næste stigning i malkekøernes ydelse skal meget vel hentes på bedre goldko-management, og her er fasefodring med opdeling af goldkøerne i to grupper interessant.

"Formålet med fasefodring er at mindske tabet af foderoptagelse omkring kælvning, og samtidig vænne  goldkøerne til den malkende ration, som er mere energi koncentreret for på den måde, at forebygge stofskiftelidelser forbundet med kælvning og mælkeproduktion", forklarer Bjørg Noël Andersen, kvægrådgiver hos Sagro.

For den sydvestjyske rådgiver er det vigtigt at få udarbejdet en model for fasefodringen, der passer til og fungerer i den enkelte besætning. Og det er ikke nødvendigvis bare noget, man går lige til uden videre, betoner hun.

Hvad er motivationen til at indføre fasefodring? Er det bare fordi, man har nogle kolleger, der praktiserer det, og så vil man også prøve?

Hvis landmanden ikke oplever sundhedsmæssige udfordringer efter kælvning, og den goldkoration der anvendes, er tilstrækkelig, så er der ikke nødvendigvis grundlag for at implementere fasefodring.

Måske andre udfordringer hos goldkøerne?

"Mit udgangspunkt er, hvordan landmandens goldkomanagement er generelt, for det kan godt være, at det ikke er ved fodringen, vi skal starte, men et helt andet sted", påpeger Bjørg Noël Andersen.

Der kan nemlig være adskillige gode grunde til, at fasefodring ikke er den vigtigste udfordring hos goldkøerne.

I nogle besætninger er goldkøerne rigtig fede, og det er roden til mange sundhedsproblemer efter kælvning, samtidig er vægt-ændring i goldperioden heller ikke ønsket. Her er det så ko-rationen, ydelsen i sen-laktation, nedtrapning af kraftfoder og valg af goldningstidspunkt som er vigtigt.

I andre tilfælde kan det være praktikken omkring blanding af foderet som gør, at goldkøerne kan sortere og udvælge de gode ting (energirige) fra de kedelige (energifattige).

Måske har man ikke en rutine for at klovbeskære i forhold til tidspunktet for goldning, hvilket betyder at dyrene er dårligt gående og det kniber med at komme til foderbordet.

Det kan også være, at der er mangelfuld hygiejne omkring goldkøerne, så de får forskellige yversygdomme.

Eller landmanden har måske en gammel stald til goldkøerne, hvor sengene ikke passer lige godt - her kan man dog godt indføre fasefodring, og så udarbejde en investeringsplan for en fremtidig velfærdsafdeling for goldkøerne.

To grupper: Far-OFF og close-UP

Ved fasefodring er det optimale at dele goldkøerne i to grupper.

En gruppe i far-OFF perioden får fire uger på en foderration med lav energistyrke til at vedligeholde sig selv og gro et foster.

En anden gruppe i close-UP perioden får i to-tre uger en foderration med højt indhold af energi og stivelse ligesom korationen. På den måde bliver koen vænnet til at modtage korationen, og mikroorganismerne i vommen bliver også klar.

Betingelserne for at kunne indføre fasefodring er, at det skal være muligt at lave de to typer foderrationer med de foderemner, man anvender i besætningen. Desuden skal det være muligt fysisk at dele køerne i to grupper - i enkelte besætninger er der udfordringer, men det lykkes så godt som altid med eksisterende bygninger og inventar, siger Bjørg Noël Andersen.

Et alternativ kan være at tildele de to grupper samme goldkoration, mens der til close-UP gruppen så bliver spædet op med kraftfoder og forsuringsmiddel. 

Det er nemmere at indføre fasefodring for store end for små besætninger, bl.a. afhængig af blandevognens kapacitet. Mængderne kan jo også blive for små til at blande pr. dag eller hver anden dag, og det giver ikke nødvendigvis mening at investere i en mindre blandevogn.

"Her kan det være en udmærket idé for små besætninger at blande en close-UP ration for en hel måned ad gangen, og opbevare foderet under plastic i en plansilo. Det har jeg dog ikke nogen erfaring med endnu," fortæller Bjørg Noël Andersen.

Figur 1. Opdeling af goldkøer i to grupper ved fasefodring

Undgå mælkefeber med forsuring

En af de allervigtigste detaljer ved fasefodring er at have styr på forsuring af køerne, som klares ved tilsætning af magnesiumchlorid eller magnesiumsulfat.

"Når man tildeler meget energi til køerne, skal man passe meget på mælkefeber. Derfor er det utroligt vigtigt at forsure goldkorationen og dermed manipulere pH-værdien i koens blod ned fra 8 til 5-6,5", understreger Bjørg Noël Andersen.

Dermed bliver koen boostet til at regulere det calciumtræk, den har på sine egne knogler, så dette ikke bliver for stort omkring kælvning, og så den ikke rent fysisk vil gå ned.

"Har man ikke styr på forsuring og får lavet en god rutine og strategi med at måle pH i urinen ved man ikke, om køerne er forsuret - og er de ikke det, vil de vælte fra en kant med nogle grumme tilfælde af mælkefeber, og i værste tilfælde dør nogle af køerne", advarer den sydvestjyske rådgiver, og fortsætter:

"Det er altså meget vigtigt at være indstillet på at indføre en rutine med at måle forsuringen, for det er den eneste måde vi ved om køerne er forsuret i tilstrækkelig grad. Det skal landmanden være 100 procent indstillet på.

Det kan være en mulighed at lære personalet op til at måle pH-værdien, så det ikke er nødvendigt at få dyrlægen til det.

"Blodet er reelt set en salgs pH-buffer, som er indstillet til at holde pH i blodet stabilt. Derfor skal der forholdsvis meget forsurende middel til at trække pH-værdien ned, at den altid søger at opretholde pH omkring 8.

Så når man ser store udsving i urin-pH ved goldkøer på den samme goldration, så skal alarmklokkerne ringe og man skal hurtigst muligt kontakte sin fodringsrådgiver og finde fejlkilden."

Foderudgiften falder

Bjørg Noël Andersen fortæller, at erfaringen med fasefodring af goldkøerne blandt Sagro-kunderne primært er, at der sker en forbedring af sundheden, mens ydelsen ikke har bevæget sig så meget.

"Man skal nok se det på den måde, at køerne efter fasefodring i goldperioden ganske vist ikke hamrer afsted med en høj ydelse, men at gevinsten er at de undgår at få et knæk og komme dårligt i gang med lav ydelse. Man må nok også formode, at et større løft i ydelsen har en længere tidshorisont", siger hun.

En anden gevinst ved fasefodring er, især for far-OFF gruppen, at foderudgiften falder, fordi man kan nøjes med at fodre med wraphø, eller alternativt en kvieblanding plus goldmineraler. Det er en meget simpel fodring og også meget billig i forhold til en standard goldration.

"Generelt kan man sige, at ved fasefodring bliver foderet billigere for far-OFF rationen, mens det på minussiden tæller, at nogle oplever et lidt øget forbrug af arbejdstimer", siger Bjørg Noël Andersen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.