Fredning på 500 hektar: "Vi bliver stavnsbundet"
Landmand ved Lejre utilfreds med stor fredning ved Lejre.

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at et stort område omkring Ledreborg Allé ved Lejre skal fredes. Alléen er tre kilometer lang, og fredningen berører 500 hektar.

Det skriver Politiken.

Danmarks Naturfredningsforening - der rejste sagen sammen med Lejre Kommune og Roskilde Kommune - er begejstret for fredningen, der bevarer landskabet omkring alléen, beskytter en kongsgård fra 500-tallet og sikrer udsigten over landskabet.

Lokale landmænd er mindre begejstrede.

"Vores muligheder for at udvikle den her bedrift bliver taget fra os. Nu skal vi søge om lov til alting," siger Hans Christian Jensen, gårdejer, svinebruget Askelygaard, til Politiken.

Fredningen betyder, at de ikke må dyrke juletræer, udjævne terræn med henblik på udvidelse, dyrke energipil, anlægge ridebaner, bygge drivhus eller avle pelsdyr, fortæller han til avisen.

"Man vi styre det hele, kontrollere alt og stavnsbinde os. Vi bliver efterhånden mere kustoder end landmænd," siger han til avisen.

Region Sjælland er også utilfreds med fredningen. Det var planen, at der skulle anlægges en råstofgrav ved alléen, men det må nu droppes. Konsekvensen er, at man må grave et sted med et mindre tyndt lag råstoffer, hvilket betyder, at der skal graves i et større område et andet sted.

DN er glad for, at fredningen fandt sted, før Region Sjælland vedtog en ny råstofplan, eftersom det ville have krævet store erstatninger til lodsejerne, hvis fredningen skete bagefter.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.