Fusion mellem Tican og Danish Crown afblæst

Konkurrenstyerlsen har ikke godkendt fusionen mellem Tican og Danish Crown.
Efter syv måneders intens sagsbehandling må Danish Crowns bestyrelse konstatere, at det ikke har været muligt at få godkendt fusionen med Tican hos de danske konkurrencemyndigheder inden for tidsfristen.
 
Det betyder, at ansøgningen om fusionsgodkendelse bortfalder.
 
"Vi har indleveret en lang række forslag til tilsagn til Konkurrencestyrelsen, og selv om vi har rådført os med styrelsen om, hvad der skal til for at kunne gennemføre fusionen, så har tilsagnene ikke været tilstrækkelige til at opnå en godkendelse," siger Group CEO i Danish Crown Kjeld Johannesen.
 
Ikke tilstrækkeligt frasalg
De tilsagn, som Danish Crown har leveret, indebærer både frasalg af produktion og salg af danske råvarer i et omfang, som overstiger Ticans og Danish Crowns samlede afsætning i Danmark i dag til en pris, der ligger under omkostningsniveau. Men det har Konkurrencestyrelsen afvist som utilstrækkeligt.
 
"Det har fra starten været klart, at en fusion imellem de to selskaber i høj grad handlede om at sikre det danske råvaregrundlag - og kun i mindre grad var drevet af forretningsplanerne. Men omkostningerne må naturligvis ikke overstige de synergier, der var identificeret i fusionsdrøftelserne,"siger formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt.
 
I dag findes der kød fra mange steder i verden i de danske kølediske. Omfanget af udenlandsk kød på danske forbrugeres middagsborde stiger år for år og udgør i dag mere end 20 procent af det samlede salg i dansk detailhandel. En europæisk økonom har i en analyse slået fast, at der allerede i dag er tale om international konkurrence på markedet for svinekød – også i Danmark. Men de danske konkurrencemyndigheder har en anden fortolkning.
 
"Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og vi må indrømme, at vi er blevet overraskede over den meget nationale vinkel, Konkurrencestyrelsen har anlagt i deres vurdering af sagen, når der er tale om to eksportvirksomheder. Det er vanskeligt at se et indre marked i Europa udvikle sig, hvis alle nationale konkurrencemyndigheder fastholder et lokalt perspektiv," siger Kjeld Johannesen og tilføjer:
 
"Jeg har rigtig svært ved at få øje på, at dette udfald gavner konkurrencen. Men det er med til at forhindre udviklingen af dansk erhvervsliv."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.