Gå fra arbejdssjak til dream-team og opnå resultater

Et Dream Team har en udviklende tilgang og er mere modtagelig for nye ideer fra samarbejdspartnere, der hjælper og rådgiver bedriften.

Af René Nygaard, kvægrådgiver, KvægXperten

Hvem udvikler din butik, mens der malkes, blandes foder eller muges ud ved kalvene? Hvem sikrer at overflødige arbejdsprocesser minimeres, mens alle på bedriften har travlt med at passe sine opgaver?

Forskellen på et arbejdssjak og et Dream-Team er måden, man afholder møder på. Nogle holder kun uformelle kaffemøder, hvor dagens og ugens opgaver løseligt bliver vendt for at sikre sig, at der er hånd om tingene. Der er skurevognsmøder, hvor sjakbajsen lige sikrer, at der er blandet mørtel nok frem til frokost, og trillebørens dæk er blevet pumpet, så den kan køre de tunge læs. Der sker ikke meget udvikling på sådanne møder, møderne er nødvendige afstemninger med kolleger og medarbejdere, så arbejdet bliver gjort uden stop i arbejdskæden.

I landbruget er der brugt en del kræfter på at organisere tavlemøder til at sikre en fast struktur på de møder, hvor arbejdet bliver planlagt. Tavlemøder tjener samme formål som skurevognsmøderne, nemlig at sikre at alle opgaver er mandsopdækket, og der er en ansvarlig for opgaverne, så det er let at følge kvaliteten af arbejdet og endnu vigtigere, at arbejdsopgaverne kan blive overtaget ved sygemelding.

Vil du løfte dine medarbejdere og få dem involveret i udviklingen af din bedrift eller tage ansvar for løsningen af arbejdsopgaverne, skal møderne pege fremad. Alt for mange møder, både på arbejdspladser, i landboforeningen eller idrætsforeningen, er såkaldte status/planlægningsmøder, hvor det meste af tiden bruges på godkendelser af referat, dagsorden og bordet rundt med sidste nyt, derefter noget tid på at planlægning frem til næste møde.

Al den tid der bruges på det bagudrettet, kan med meget stor fordel ordnes skriftligt inden mødet. Så mødedeltagernes tid bliver brugt på det, der sikrer fremtiden. Det giver helt anderledes dynamik på møderne, når der er tid til at udvikle, idegenerere og nyskabe. Medarbejderne bidrager helt anderledes, når de ved, at medarbejdermøder er forpligtende og er et rum til at afprøve ideer, hvor der er tid til at planlægge, hvordan nye ideer kan blive til nye rutiner for at spare tid eller forbedre nøgletallene.
Den type møder kræver en anderledes forberedelse i begyndelsen, men giver hurtigt et løft i ansvarsfølelsen blandt medarbejderne. Øvelsen må ikke blive et laboratorium for eksperimentel landbrugsdrift, succesen skal ses i den måde, medarbejderne modtager udfordrende nøgletal for besætningen eller problemstillinger med udstyr og arbejdsgange. Et Dream Team tager ansvaret for de opnåede resultater, også de dårlige, og kommer med forslag til at forbedre deres indsats.

Et Dream Team har en udviklende tilgang og er mere modtagelig for nye ideer fra samarbejdspartnere, der hjælper og rådgiver bedriften. Ingen lærer noget af fortiden, hvis man ikke er villig til at ændre på den nære fremtid, derfor er det så vigtigt, at medarbejderne ved, at efter et negativt resultat så kigges der fremad og rettes til i arbejdsgangene på en måde, så man hele tiden forbedre sine resultater.

René Nygaard, KvægXperten skriver en artikelserie om ledelse til Kvæg Plus.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.