Gød majsen færdig ved såning og overhold fosforgrænsen
Yara Danmark har tilpasset sin majsgødning til de nye fosforkrav for undtagelsesbrug.

Det er muligt at færdiggøde majsen ved såning og stadig overholde de fosforkrav, som særligt kvæg-undtagelsesbrug skal rette sig efter.

Det mener Yara Danmark, som har tilpasset sin velkendte majsgødning, YaraMila Majs, til de nye fosforkrav.

De fleste kvægbrugere med undtagelsesbrug skal holde sig under 30 til 35 kg fosfor pr. hektar, og ved at bruge 100 kg handelsgødning og eksempelvis 45 ton kvæggylle kan flere af majsens behov rammes før og under såning.

»Majsen har et fosforbehov på 45 kg, og det kan de færreste opnå under de nye fosforkrav. Men vi kan færdiggøde majsen på kvælstof, kalium, svovl og bor ved at kombinere startgødning og gylle«, siger Jesper Ulnitz, chefagronom, YaraDanmark.

Som noget særligt ved YaraMila Majs nævner Jesper Ulnitz indholdet af bor, som har betydning for kolbesætningen.

Bormangel forekommer især i tørre år og på sandjorde med højt reaktionstal.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.