Gør køerne glade - giv dem en motionsfold
Kan afgræsning ikke lade sig gøre er en udendørs motionsfold et godt supplement til stalden om sommeren.

I lande med intensiv mælkeproduktion, store besætninger og høj ydelse går udviklingen mod at mange køer slet ikke kommer ud fra stalden.

Det er imidlertid i modstrid med forbrugerens opfattelse af et godt koliv, og nogle lande har direkte lovgivning, som kræver at køerne skal ud om sommeren.

Velfærdsmæssigt kan der også være fordele for ben- og klovsundheden ved at køerne kommer ud, og der er derfor også stor interesse for løsninger med motionsfolde eller udendørs opholdsrum tæt på stalden, hvor køernes klove får en pause fra staldens beton.

Velfærdsmæssigt vurderer adfærdsforskere også, at det at give koen en ekstra mulighed for at vælge, hvor hun helst vil opholde sig er en velfærdsparameter i sig selv.

Motionsfold tæt på stalden

En af mulighederne for at give køer mere tid udenfor er en motionsfold tæt på stalden.

Det koncept er testet i et canadadisk projekt, som lavede en udendørs fold i tilknytning til en traditionel sengebåsestald med betongulv. Underlaget i den udendørs boks var flis, og foderbordet var indendørs.

I projektet fik køerne så selv lov til at vælge, hvor de ville opholde sig, når de ikke var til malkning eller optog foder ved det indendørs foderbord.

Mælkeproducent snart i mål med pollede kalve - har det ikke godt med at afhorneKvæg 2. april · 13:17

Køerne blev videoovervåget for placering inde eller ude, og så var de forsynet med loggere, som målte, hvor længe de lå ned. Projektet blev lavet med holstein malkekøer som blev fulgt både i en sommer- og vinterperiode.

Helst inde om dagen når det er varmt

Om sommeren foretrak køerne at blive inde i stalden om dagen, mens søgningen til det udendørs areal var meget større om natten.

Om dagen undgår køer direkte sol og høj THI (temperatur-fugtigheds-indeks) og foretrækker at ligge i skygge indendørs. Køerne i projektet var kun udendørs i under en halv time samlet i dagtimerne.

At køer hellere vil være inde om dagen, når det er varmt og solrigt udenfor, er også fundet i mange tidligere forsøg, og det gælder også, når køerne har adgang til en større fold med afgræsning.

Forsøgene finder, at THI er lavere om natten, og ud over det foretrækker køerne også skygge i stalden for at være væk fra stærk indstråling fra solen i dagtimerne.

Læs mere i Magasinet Kvæg Special, som udkommer 14. april.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.