Giv et servicetjek til robot-kraftfoderet
Robot-kraftfoder og kraftfoder i malkestalde og automater. Her er hvad vi ved virker, og hvor vi stadig ser muligheder for forbedringer.

Af Morten Otte, kvægrådgiver, LandboNord

Gennemgang af robotter, malkestalde og kraftfoderautomater har vist sig at være et område, som kan trænge til lidt ”kærlighed” igen.

Forudsætningerne har mange steder ændret sig med enten flere robotter, og derved mere kapacitet, ændret ydelse, og indstillinger, som ikke er ændret, siden robotten blev taget i brug.

Hér er par af de vigtigste ting, som vi har set de seneste måneder.

Sørg for en god oplevelse første gang

1. kalvs køer opdager ofte ikke kraftfoderet de første dage, da det er helt nyt for dem at være i robotten. Dette skal ikke være en opfordring til at ”træne” kvier i robotten – robotten skal malke. Hvis kvien har fået halsbånd på, er hun vant til, at det ”larmer”, nå transponderen støder i mod noget – for ellers er det første gang kvien hører ”klank klank”.

Sørg samtidig for, at 1. kalvs køer får en god oplevelse af at være i robotten den første gang. Tålmodighed ved indmalkning og rolig omgang med dyrene er her nøgleord.

At der ikke spises op betyder selvfølgelig - meget uheldigt - en rest til næste ko. For at undgå rester, anbefales forholdsvis lav kraftfodertildeling til 1. kalvs køer de første dage i laktationen.

Op- og nedtrapning af foder

Den faste optrapning af kraftfoder skal, for en gennemsnitsko, følge ydelsen. Det vil i praksis sige, at en gennemsnitsko ikke skal falde i kraftfoder, når hun kommer på ydelsesfodring - det betyder i hvert fald, at målet for den faste optrapning var sat for højt.

Omvendt skal det heller ikke være for lavt, som det ses hvis kraftfoderniveauet stiger meget, når koen skifter til ydelsesfodring. Vi har set uheldige indstillinger på optrapning, som ved tilrettelse har givet 2 – 4 kg mælk pr ko.

En senlakterende ko kan typisk nøjes med lidt mindre energi i individuel tildeling af kraftfoder, da hun optager en større del gennem grovfoder. Her kan langsomt trappes lidt ned på kraftfoder. Altså lidt, så koen ikke opdager, at der mangler 100 g i krybben.

Er nedtrapningen for hurtig, er der risiko for det går ud over søgningen til robotten. Maximalt 400 g pr. uge er et godt mål.

Anbefalinger foder

Anbefaling for op- og nedtrapning af kraftfoder:

• 1. kalvs køer:  Max 2 kg pr. dag de første 5 dage
• Ældre køer på ydelsesfodring efter 14 dage – dog med en minimumsbund
• Hold hånden under alle køer de første 60 dage (minimumsbund 3-4-5 kg)
• Samlet optrapning pr. dag: 300 - 400 gram
• To fodermidler = 150 - 200 gram pr. fodermiddel
• 2 mdr. før goldning trappes 0,5-1,0 kg ned fra niveauet
• Langsom nedtrapning = 50 gram pr. dag
• 14 dage før goldning: Giv 0,5 kg kraftfoder til alle, og her sker nedtrapning brat

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.