Glæde over ekstra millioner til kvægstalde

Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, glæder sig over 33 mio. kr. ekstra til kvægstaldsmodernisering. Det er med til at forbedre produktiviteten, siger han.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har besluttet at give ekstra 33 mio. kr. i 2015 til kvæglandmænd, der vil modernisere deres staldanlæg.

De 33 mio. kr. var oprindeligt afsat som tilskud til indførsel af ny miljøteknologi i farestalde for svin, men kommer nu i stedet kvægbrugerne til gavn.

Det glæder Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.  Moderniseringerne forbedrer bedrifternes produktivitet og effektivitet.

"Jeg er meget tilfreds med, at miljø- og fødevareministeren viser velvilje over for vores ønsker og tilfører arbejdet med at modernisere kvægstaldene de 33 mio. kr., der ikke blev søgt på svineområdet," siger Peder Philipp.

I alt havde 586 kvægbrugere søgt om tilskud for 349 mio. kroner til modernisering af kvægstalde i NaturErhvervstyrelsens pulje, der rummede 100 mio. kr.

"Det store antal ansøgninger viser tydeligt, at der er stor interesse hos kvægbrugerne for at udvikle og modernisere staldanlæggene. Særligt derfor kan vi kun være glade for, at ministeren i 2015 vælger at forhøje puljen med en tredjedel. Det vil kunne sætte gang i endnu flere staldprojekter," siger Peder Philipp.

Til gengæld for den ekstra tilførsel til kvægområdet afsættes der i 2016 ekstra 33 mio. kr. til moderniseringsordningen for svin.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.