Græs med fordøjelige fibre har større foderværdi
Udbytte er ikke nok, når man dyrker græs, kvalitet er lige så vigtigt.

DLF har udviklet en række sorter af foderrajgræs, som giver høje, sikre udbytter. Med topsorterne kan man få et merudbytte på 500-1.250 kr. pr. hektar sammenlignet med målesorterne.

Samtidig har man udviklet nye sorter med fordøjelige fibre. Normalt er fibre svære at fordøje og giver kun lidt energi til koen. Det er cellevæggenes fordøjelighed, som gør, at kvægbrugere får mere ud af at vælge disse sorter sammenlignet med målesorter.

»For hver procent øget fordøjelighed af fiberfraktionen får man en kvart liter mælk ekstra pr. ko pr. dag. I forhold til standardsorter har vi sorter med 5-8 procent bedre fordøjelighed«, siger Klaus K. Nielsen, forsknings- og udviklingsdirektør i DLF.

Det svarer til 1.000 kr. ekstra pr. ko om året blot ved valg af græsblanding.

Klima- og miljøtiltag

Der kan høstet meget store udbytter i græsmarker, når man gøder tilstrækkeligt, men uden at der tabes store mængder næringsstoffer til miljøet. Aarhus Universitet fandt i et vandområde ved Limfjorden, at var der græs i hver fjerde mark, var miljømålene i vandplanerne løst. Samtidig vil det øge jordens indhold af kulstof, hvilket er en positiv klimaeffekt. Store udbytter er også et plus på den dagsorden.

Landbrugets klimapartnerskab anbefaler direkte at der dyrkes flere græsmarker med henblik på at producere protein til svin og fjerkræ.

Det er bl.a. græssets lange vækstsæson, der er med til at sikre høje udbytter og marker, der er i vækst en stor del af året sammenlignet med etårige afgrøder som korn og raps.

På miljøsiden tæller ud over den kvælstoftilbageholdende effekt, at der bruges meget lidt kemi til græsmarker, der ikke sprøjtes i samme grad mod svampe, insekter og sygdomme.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.