Gratis undersøgelse af aborter fortsætter i 2022

Fødevarestyrelsen tilbyder også i 2022 gratis undersøgelse af kvægaborter.

Danske kvægbrugere vil også i 2022 få muligheden for at indsende abortmateriale til undersøgelse hos Fødevarestyrelsen uden beregning. Det fortæller styrelsen i en pressemeddelelse.

I 2021 blev der indsendt materiale fra 35 aborter, hvilket i følge Fødevarestyrelsen er meget lavt i forhold til målsætningen for overvågningen. Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande og den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver.

Af de 35 indsendte abortmaterialer fra 2021 har det i 69 procent af sagerne været muligt på baggrund af de patologiske og mikrobiologiske undersøgelser at identificere en årsag til aborten. I kun to af disse var der tale om en ikke-infektiøs årsag/misdannelse. Af de resterende sager var det ofte muligt på baggrund af den patologiske undersøgelse at få en indikation af årsagen, eksempelvis ved påvisning af placentitis, men uden at specifikke agens kunne relateres til dette. Dette kan skyldes materialets tilstand og overvækst med ikke-patogene agens.

Kun i relativt få sager (seks) var der ingen patologiske eller mikrobiologiske fund, der kunne relateres til årsagen. Der kan i disse tilfælde for eksempel være tale om abortårsager relateret til moderdyret, som ikke afspejler sig i det indsendte materiale.

Salmonella Dublin blev påvist i én abort, neosporose blev diagnosticeret som sandsynlig årsag i 12 aborter, Listeria monocytogenes blev påvist i fire aborter, og infektion med Staphylococcus aureus og Fusobacterium necrophorum blev diagnosticeret i henholdsvis to og ét tilfælde.

Sådan gør du

For at få det optimale resultat ud af undersøgelserne, og undgå evevntuel kassation af materiale, peger Fødevarestyrelsen på, at der for hver abortundersøgelse skal indsendes følgende materiale – alle tre dele:

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf

Det anbefales af sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen.

Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

Læs mere om abourtundersøgelserne her

Faktaboks

  • FVST betaler ved aborttilfælde hos kvæg udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykose.
  • Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.