Grovfoderekskursion med ko-komfort og høj mælkeydelse

Årets Grovfoderekskursion, som arrangeres på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, holdes 15. juni 2021 hos de to sønderjyske landmænd i Ribe-området. 

Turen går til Mads Stokholm Pedersen og Svend Ebsen Schøler. I år er der stort fokus på ko-komfort, pasning og fodring med deraf følgende høj mælkeydelse. 

Programmet er fyldt med ny viden og praktisk erfaring inden for foderproduktion og fodring, der umiddelbart kan tages med hjem og bruges på egen bedrift, skriver Seges i KvægNyt. 

Høj ydelse ved simpel pasning 

Turen starter hos Mads Stokholm Pedersen, der har 455 årskøer og driver 370 hektar med hovedsageligt grovfoder og vårbyg. Mads har stor interesse for kvægavl og følger med i alt, hvad der rører sig inden for Holstein-kvæg. Denne interesse bærer frugt, da besætningen i øjeblikket er indehaver af Danmarks højeste livsydelse på knap 60.000 kg EKM. Hertil kommer, at besætningens ydelse de seneste 4 år har ligget blandt de 10 højestydende i ydelseskontrollens opgørelser. 

På staldsessionerne kan du høre om, hvordan man planlægger, fodrer og passer besætningen ud fra princippet ”keep it simple”. Der vil være fokus på management og ledelse, parvis opstaldning af kalve, arbejdsmiljø med demo af exo-skeletter og god kommunikation med udenlandske medarbejdere. 

Såteknik og udstyr til isårning 

På marksessionerne hos Mads Stokholm Pedersen er der fokus på bl.a. såteknik og udstyr til isåning i kløvergræs med henblik på forlængelse af græsmarkernes levetid. 

Her vil en række maskinleverandører demonstrere de seneste nyheder af såmaskiner til isåning. Hvis græsmarkernes levetid ved isåning kan forlænges, vil det gavne både klima såvel som økonomien på bedriften. 

Derudover er der fokus på pløjefri dyrkning af majs med demonstration af harvetyper, pakkevalser og spidser. 

Demo af ny gyllenedfælder 

Endelig demonstreres en nyudviklet nedfælder til placeret gylle i majs. Nedfælderen er udviklet i et samarbejde mellem SEGES, Aarhus Universitet, DMOGE, Samson og Varde Maskinstation. 

Målet har været at udvikle en nedfælder, der kan placere gyllen optimalt i forhold til majsens vækst. 
Placeret gylle bliver mere og mere aktuelt i en tid, hvor flere bedrifter bliver begrænset i, hvor meget startgødning, der kan anvendes til dyrkning af majs som følge af nye fosforlofter. 

Fokus på kg EKM pr. robot 

Når sessionerne er færdige hos Mads Stokholm Pedersen, går turen videre til Svend Ebsen Schøler, der driver en bedrift med 372 årskøer og 287 hektar. Bedriften, der ligeledes har en høj ydelse, malker køerne med 5 Lely-robotter. Der sættes fokus på optimering af mælkeproduktionen med vægt på robotternes kapacitet, altså kg EKM pr. robot frem for kg EKM pr. årsko. 

Derudover vil der på staldsessioner være fokus på smittebeskyttelse ved gyllehåndtering samt proteinniveau i foderrationen med demonstration af nyheder til styring af foderrationens sammensætning. 

Nye såmaskiner og rivetyper I marksessionerne demonstreres såmaskiner til etablering af kløvergræs og rivetyper til sammenrivning, og der er også fokus på majsdyrkning, bl.a. uden gylle efter kløvergræs, bedre startgødning og ny teknik til radsåning af efterafgrøder i majs. 

Tilmelding til Grovfoderekskursionen åbner midt i maj måned. Den afholdes i henhold til gældende COVID-19-restriktioner. 

Læs mere om programmet på landbrugsinfo.dk
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.