Grovfoderekskursion: Placeret gylle kræver stor præcision
Der var ros til nogle nedfældere for at lave et godt såbed og ris til andre for gylle på jordoverfladen efter nedfældningen.

Det er endnu ikke en teknik, der er relevant for alle. Men det vil give mening som her hos Jakob Petersen med flade marker og lettere jord. Så vi skal have slået det i gang, for der er en gevinst at hente«.

Det var opfordringen fra landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, til de omkring 425 deltagere i årets Grovfoderekskursion. Men det er også værd at bemærke forbeholdene.

Demonstrationen af seks forskellige nedfældere til præcis placering af gylle til majs som hel eller delvis erstatning for startgødning var anlagt hos relativt flad og skarp sandjord, og her viste målinger af plantehøjden en del variationer på en til fire cm ekstra i forhold til referenceparcellen, som var traditionel nedfældning af gylle.

Ifølge landskonsulenten viser franske forsøg, at en synlig forskel på majsplanter er en klar indikation på udbytteforskelle på op til 20 procent. Dog er metoden mest sikker ved otte-ti-bladsstadiet.

Godt såbed

Flere redskaber, bl.a. GePo og Horsch Focus, fik ros for evnen til at dække gyllestrengen effektivt med tallerkner og derved skabe et acceptabelt såbed, der også gør det muligt at rækkerense og så efterafgrøder i majsen.

Ved et par af de andre redskaber, bl.a. Samsons StripTill-nedfælder med parabelskær og placering af gyllen i to delvist forskudte spor i forhold til sårækken, sås imidlertid under selve placeringen optrængning af gyllen til jordoverfladen.

For øverligt placeret gylle kostede i parcellerne op til en tredjedel af plantetallet.

Også chefkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig fra brancheforeningen Danske Maskinstationer havde et par forbehold, idet der stadig kunne være problemer med at overføre GPS-spor fra gylletraktoren til traktoren foran majssåmaskinen. En anden kilde til unøjagtighed har vist sig at være uens rækkeafstand: At der ikke er nøjagtig 75 cm mellem nedfældertænderne eller såskærene.

»Er der ikke flade marker, skal GPS’en flyttes ud på redskabet«, understregede han.

»Værdien af merudbyttet ved placering vil for en kvægejendom af normal størrelse være på et par hundrede tusinde kroner, minus udgifterne til nedfældning«, sagde Martin Mikkelsen.

Faktaboks

Grovfoder-ekskursionen

  • Årets grovfoderekskursion havde Harro Marquardsen, Løgumkloster, og Jakob Petersen, Rødekro, som værter til en velbesøgt faglig dag i stalde og marker med 425 tilmeldte deltagere.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.