Gruppedata for dine køers drøvtygning kan afsløre problemer i tide

Alarmer på den enkelte ko kommer, når det er gået galt. Ofte kan gruppedata afsløre hvis det går i den forkerte retning på et tidligere tidspunkt.

Af Mads Nielsen, kvægrådgiver, Sagro

Mange landmænd bruger oplysningerne fra Sense hub eller malkerobotten til at kigge på enkeltkøer. Ud over at gøre dette, kan det også være interessant til at se på grupperesultater. For nogle gange ændrer hele gruppen sig i en vis retning, uden at det slår ud på de enkelte køer. Man kan for eksempel bruge informationerne til at finpudse fodrings-management. 

Jeg har kigget på drøvtygge- og ædetid hos goldkøer og nykælvere. Goldkøernes aktivitet kan måles nu, fordi der kan fjernaflæses. Dataene for drøvtygning og ædetid kan afsløre, om de sorterer i rationen.

Goldkøer, der kun får ny ration hver anden dag, har en meget høj drøvtyggeaktivitet den første dag, hvis de kan sortere i foderet, og meget lille aktivitet anden dag. Det er kampen om det gode foder. Det kan for eksempel være, hvis goldrationen er med basis i halm snittet under presning, en lidt tør ration og foderet skubbes ind tit. 

Hvis man gerne vil have stabile og mere robuste køer til kælvning, gælder det om at have så lille variation mellem dagene. Med en ration hvor man bruger haybuster-halm og samtidig undlader at skubbe foder ind i de første 24 timer kan man minimere sorteringen og få en mere homogen ration. Ædetiden bliver kortere og mere stabil, samtidig bliver der mindre udsving i drøvtygning. Måske kunne det blive endnu mere stabilt ved udfodring hver dag.

En anden vinkel på gruppedata er mælkefeberproblematikken. Der er for nylig udgivet en artikel fra et forsøg i USA, hvor det beskrives hvordan sammenhængen mellem drøvtygning og calciumstatus er i de første 4 døgn efter kælvning. Konklusionen i artiklen er at det er vigtigt koen er i stand til at opretholde et vist niveau af calcium i blodet for at sikre grundlaget for drøvtygningen. 

Prøv at tjekke kurverne hos jeres egne nykælvere. Med denne nye viden vil det være muligt at se hvor meget drøvtygning køerne har de første døgn. Selv om koen måske ikke går ned med mælkefeber kan det være at for mange køerne har nedsat drøvtygning og at det derfor er nødvendigt at finjustere forsuringen i goldperioden. 


Drøvtygningsaktivitet hos ko med mælkefeber

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.