Høj dødelighed ved øko-kalve undersøges

Videncenter for Dyrevelfærd vil undersøge kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger.

Videncenter for Dyrevelfærd, der netop har fået afsat nye midler til projekter, vil undersøge kalves velfærd fra de er 0-180 dage ved økologiske malkekvægsbesætninger.

Økologiske kalve har generelt en højere dødelighed end konventionelle kalve, og nye resultater tyder på øget diarre hos økologiske kalve i forhold til konventionelle, skriver Fødevareministeriet i en beskrivelse af projektet.

Formålet med projektet er gennem en kritisk vurdering og analyse at finde muligheder for forbedringer for kalvene. Det skal ske ved samtidig at følge kalves liv i en konventionel besætning.

Der vil særligt blive set på alder og sæson som risikofaktorer for udvalgte velfærdsproblemer, skriver Fødevareministeriet.

Kalve (0-180 dage) i økologiske mælkeproduktionssystemer tilbydes på en række områder forhold, som adskiller sig fra typiske konventionelle kalve.

Økologiske kalve må højst gå separat i en uge mod otte uger i konventionelle systemer. Økologiske kalve skal have mælk i 13 uger og skal på græs i sommerhalvåret, når de er over fire måneder gamle. Samtidig skal de økologiske kalve have økologisk foder.

Antibiotikabehandling af økologiske kalve er i forhold til konventionelle kalve mere besværlig og dyrere samtidig med, at der er begrænsninger på, hvor mange gange økologiske kalve må behandles.

Der gennemføres to vurderinger af dyrevelfærden i hhv. januar-marts og juni-august i 30 økologiske og 30 konventionelle malkekvægsbesætninger. Der anvendes en velfærdsvurderingsprotokol, som er udviklet i velfærdsindeksprojektet. Der indsamles data på dødelighed og medicinforbrug i alle 60 besætninger for 2014 og 2015. Forskelle mellem økologiske og konventionelle besætninger i forskellige sæsoner og i forskellige aldersgrupper analyseres.

Emneord økologi

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.