Høj proteinudnyttelse gavner klimatjek

Proteinudnyttelse er ikke kun påvirket af køernes foder, men også køernes trivsel, staldforhold, sundhed, management og stabilitet.

Af kvægrådgiver Anette Østergaard, LandboNord

Proteineffektivitet er et af punkterne i Arlas bæredygtighedstillæg. En høj udnyttelse giver flere point og dermed en højere mælkepris. Derudover vil en høj proteinudnyttelse også tælle positivt på bundlinjen, da behovet for indkøb af det dyre protein dermed mindskes. 

Proteineffektiviteten beregnes som:   

Protein-norm

Anbefalingen hedder max 170 gram råprotein/kilo tørstof og der er flere forsøg samt erfaringer fra praksis, der viser, at 160 gram råprotein/kilo tørstof er nok.  

Energiudnyttelsen har stor sammenhæng til en høj protein-effektivitet

Det er ikke kun protein-niveauet i foderet, som har betydning i forhold til at opnå en høj proteineffektivitet. En anden væsentlig faktor er, hvor meget output der er i forhold til input. På en foderkontrol vil det fremgå som energiudnyttelsen – hvor meget foder er der ædt i forhold til den mælkeproduktion, der har været. I nedstående tabel ses effekten af energiudnyttelse, proteinniveau og ydelse på N-udnyttelsen.   

I eksemplet her kræver en N-udnyttelse på mere end 34 procent, en høj ydelse sammen med en høj energiudnyttelse, selv om proteinniveauet er lavere end anbefalingen på 170 gram råprotein/kilo tørstof. 
 
Energi- og proteinudnyttelsen påvirkes af meget andet end fodringen. 

Energiudnyttelse og dermed også proteinudnyttelsen påvirkes af mange andre faktorer end lige foder og foderniveau. Herunder kan blandt andet nævnes køernes trivsel, staldforhold, sundhed, management og stabilitet. Avl er desuden en faktor, som har vist sig at have stor betydning – der er i øjeblikket forsøg i gang, hvor der ude i praksis måles på foderoptagelsen hos malkekøer – de foreløbige resultater viser, at der er meget store forskelle på den mængde mælk, der produceres på det samme input.  


 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.