Her er 10 gode råd til at håndtere foderkrisen
Hvordan kan du som mælkeproducent imødekomme udfordringerne i den kommende fodringssæson? Se listen med ti gode råd fra KvægXperten.

Af Keld Tølbøll, Holger Riis og Niels Martin Nielsen, kvægrådgivere, KvægXperten

I skrivende stund har græsmarkerne indstillet produktionen, majsen påvirkes nu også, og efter to måneders tørke, ventes der ikke nedbør de første uger.

Selvom vi igen forventer vækst i græsmarker og majs, ser selv gode foderlagre ud til at blive brugt.

Hvordan kan du som mælkeproducent imødekomme udfordringerne i den kommende fodringssæson?

Med stigende mælkepriser skal vi værne om produktionsomfanget. Vi foreslår, at du disponerer de bedste foderkvaliteter til malkende køer.

Giv allerede nu kvierne grovfoder fra den tungt fordøjelige ende evt. suppleret med tilskudsfoder og halm.
Indret forholdet mellem majs og græs til de forventede lagre.

Strategien går også på at fremskaffe nyt foder tidligt næste år som nedenstående oversigt omtaler.

Merrild: Foder fra brakmarker batter kun lidt for tørkeplagede landmænd Fredag 13. juli 2018 · 10:37

En nedsættelse af foderniveauet er sjældent relevant med positiv udvikling i mælkeprisen. Kun hvor grovfoderkvaliteten slet ikke kan opretholdes, må foderniveauet reduceres.

Fremrykkelse af slagtetidspunkt for udsætterkøer og tilpasning i antallet af opdræt afhænger af situationen hos den enkelte.

I tabel 1 er vist en oversigt over nogle af de muligheder, der kan være relevante i forskellige situationer.

Tabel 1. Foder til kvæget, anbefalinger 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.