Her er fremtidens kvægfoder: Billigt, klimavenligt og sundt

Fremtidens foder skal mindske klimabelastningen, styrke koens sundhed og give mælk og kød nye egenskaber, viser analyse.

Billigere foder og bedre foderudnyttelse.

Det er de to ønsker, den tyske landbrugsorganisation DLG griber fat i i en analyse af tendenser på fodringsområdet.

Analysen er lavet på baggrund af organisationens indgående kendskab til en række af de største og mest innovative mælkeproducentlande som bl.a. messearrangør og formidler af ny viden og teknik.

Foderudgifterne udgør rundt regnet to tredjedele af, hvad det koster at producere mælk. Derfor er foderprisen og foderudnyttelsen altid vigtig, fordi selv få øre pr. FEN eller få procents forbedring af energieffektiviteten slår voldsomt positivt igennem på bundlinjen.

Lokale proteinkilder

Også særlige råvarekvaliteter og sporbarhed er to overordnede tendenser, der kendetegner en række markeder, efterhånden som muligheden for at producere f.eks. non-GM-mælk, økologisk mælk eller mælk og kød fra andre nicher og specialproduktioner åbner sig.

DLG spår derfor et meget stort fremtidigt marked for europæisk dyrket protein og nye teknikker til at øge proteinudnyttelsen. Fremtidens proteinkilde kan på sigt også blive insekter, vurderer DLG.

Men også udfordringer, der i udgangspunktet ligger langt fra råvare- og grovfoderindholdet i fuldfoderblanderen, påvirker ifølge DLG nu foderproduktionen og efterspørgslen. Det gælder emner som folkesundhed, brug af antibiotika, klima og miljø.

Alle skal tage ansvar

Der spores en klar forventning til, at alle aktører går ind og tager medansvar for at få løst disse udfordringer.

Det viste DLGs præmiering af flere nyheder på forrige års EuroTier. En særlig forarbejdning af europæisk dyrket raps og solsikke for at give en højere protein- og energiudnyttelse og derved fortrænge mere klimabelastende - og dyrere - protein- og energikilder til drøvtyggere gav således en sølvmedalje.

At en øget rapsandel i fodringen så skaber andre problemer gennem en større fosforudskillelse, viser bare, hvor komplekst området er.

Men ifølge DLG vil fremtidens foder også skulle optimeres i forhold til udledning af kvælstof og fosfor til miljøet. Derfor forskes der intensivt i proteinudnyttelse og fosfors tilgængelighed i foderet gennem brug af f.eks. enzymer.

Foder skal styrke sundhed

DLG ser i horisonten funktionelle fodermidler nærme sig. Det er fodermidler, som er tilsat stoffer, der skal stimulere koens egen omsætning og sundhed for at reducere behovet for medicinsk behandling og i særdeleshed brugen af antibiotika.

Også vandkvalitet vil blive en udfordring, i takt med at vandressourcerne presses. Her ser DLG et stort kommende marked for måle- og renseudstyr. Det samme gælder beslutningsstøtte og udstyr til at sikre en optimal og ensartet grovfoderkvalitet for at øge udbytter og kvalitet og mindske behovet for supplerede foderindkøb og unødige miljøbelastninger.

Faktaboks

Tendenserne:

  • Bedre foderudnyttelse
  • Foder til specialproduktion
  • Foder med funktionelle egenskaber ift. sundhed 
  • Foder med særlige egenskaber ift. klima og miljø

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.